Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimisto päivitti luettelon käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi

Julkaisuajankohta 14.1.2019 9.05
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimiston luetteloa käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi, on päivitetty 21.12.2018. Se on myös julkaistu Virallisessa lehdessä 2/2019. Aiemmin julkaistuun luetteloon on tehty muutoksia Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon johdosta.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Se täydentää tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 1 kohtaa. Luettelo on laadittu Tietosuojaryhmä 29 lausunnon 248 (Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää ”liittyykö käsittelyyn todennäköisesti” asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu "korkea riski”) pohjalta ja täydentää ja täsmentää tätä lausuntoa.

Rekisterinpitäjien tulee huomioida tämä luettelo, kun arvioidaan sitä, tulisiko tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi tehdä henkilötietojen käsittelyn osalta.

Tarve vaikutustenarviointiin tulee luettelon ja Tietosuojaryhmän 29 lausunnon 248 mukaisten kriteerien kanssa arvioida muun muassa silloin, kun

  • rekisterinpitäjä käsittelee biometrisiä tietoja
  • rekisterinpitäjä käsittelee geneettisiä tietoja
  • rekisterinpitäjä käsittelee sijaintitietoja
  • rekisterinpitäjä poikkeaa rekisteröidyn informoinnista tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla
  • kun henkilötietoja käsitellään ns. Whistleblowing eli ilmiantojärjestelmien yhteydessä

Tietosuojavaltuutetun päätös luetteloksi käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi

Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnot

Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää ”liittyykö käsittelyyn todennäköisesti” asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu "korkea riski” (pdf)

Sivun alkuun