Hyppää sisältöön

Sakkunnignämnden vid dataombudsmannens byrå utnämnt för kommande mandatperiod på tre år

Utgivningsdatum 26.4.2024 10.17 | Publicerad på svenska 26.4.2024 kl. 10.19
Pressmeddelande

Den 25 april tillsatte statsrådet en sakkunnignämnd i enlighet med dataskyddslagen för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2027. Sakkunnignämnden ger utlåtanden om betydande frågor gällande tillämpning av lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Som ordförande i sakkunnignämnden fortsätter Riikka Koulu, biträdande professor vid Helsingfors universitet och direktör vid Legal Tech Lab. Vice ordförande blir lagstiftningsdirektör Sami Kivivasara från arbets- och näringsministeriet.

Ledamöterna i nämnden är gruppchef Riikka Rosendahl från Konkurrens- och konsumentverket, generalsekreterare för Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI och ledande sakkunnig Kimmo Rousku från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt direktör för lagstiftning och administration Tommi Toivola från Finlands Näringsliv.

Varje ledamot i nämnden har en personlig ersättare. Ersättarna är docent vid Helsinfors universitet och Åbo universitet samt advokat vid advokatbyrå Bird & Bird Tobias Bräutigam, ledande sakkunnig vid Skatteförvaltningen Taito von Konow, grundare av MyData Global ry och sakkunnig inom dataekonomi vid Teknologiindustrin rf. Antti Poikola, chef för informationshanteringen vid Polisstyrelsen Päivi Pösö, samt Eija Warma-Lehtinen, delägare i advokatbyrå Castrén & Snellman. Sekreterare i nämnden är dataombudsmannens byrås föredragande.

Ordföranden sammankallar sakkunnignämnden vid behov och nämnden ger utlåtanden på dataombudsmannens begäran. Nämnden har inte någon formell beslutanderätt.

Sakkunnignämnden utnämndes nu för andra gången. Det finns bestämmelser om nämndens uppgifter och behandling av ärenden i dataskyddslagen.

Statsrådets beslut på statsrådets webbplats (på finska)

Sivun alkuun