Hyppää sisältöön

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan

Julkaisuajankohta 2.10.2018 9.31
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti. Nykytilanteessa em. toimijoiden vanhoja paperisia potilasarkistoja ei ole koottu yhteen yhden toimijan alaisuuteen, eikä niiden vastaanottamisesta toiminnan päättymisen jälkeen ole säädetty.

STM valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) säädöksen, jonka mukaan toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali – ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointivastuu olisi Kelalla. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasasiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus. Kela vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi vuoden 2019 alussa. Syksyllä 2018 Kela mahdollisesti toteuttaa toimintamallien varmistamiseksi pilotit em. potilas- ja asiakasasiakirjojen siirrosta Kelalle.

Lisätietoja projektista:
Erikoisasiantuntija Maritta Korhonen, Kela, puh.  020 634 4320, [email protected]

Harjoittelija Bella Forsgrén, Kela, puh. 020 634 1478, [email protected]

Sivun alkuun