Hyppää sisältöön

Uuden tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkaa huomenna

Julkaisuajankohta 24.5.2018 18.15
Uutinen

Huomenna sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain hyväksyminen on viivästynyt, mutta se ei vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamiseen.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Tietosuojasta kilpailuetua

Tietosuojauudistuksen tavoitteena on edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä, kun samoja sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa.

Riskiperusteisuus ja osoitusvelvollisuus ovat keskeisiä asioita uudessa lainsäädännössä. Mitä suurempia riskejä henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa, sitä enemmän velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Lakien noudattaminen on osoitettava riittävällä dokumentoinnilla.

Kansallinen tietosuojalaki viivästyy

Tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki on yhä eduskunnan käsittelyssä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Tietosuojalain viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamisajan alkamiseen, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta.

Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Myös muuta kansallista henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä on vielä tarkistamatta suhteessa tietosuoja-asetuksen kansalliseen liikkumavaraan. Jos organisaation henkilötietojen käsittely perustuu tällaiseen lainsäädäntöön, sen on itse arvioitava, ettei sen soveltama lainsäädäntö ole tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa.

Tietosuojalakiehdotus sisältää säännöksiä myös tietosuojavaltuutetun toimivallasta. Tietosuojavaltuutettu jatkaa henkilötietolakiin sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettuun lakiin perustuvien tehtäviensä hoitamista. Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan tarvitse enää tehdä henkilötietolakiin perustuvia ilmoituksia.

Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. Tietosuojavaltuutetun uusien toimivaltuuksien käyttöönotosta tiedotetaan, kun laki on hyväksytty.

Euroopan tietosuojaneuvosto aloittaa toimintansa

EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista koostuva Euroopan tietosuojaneuvosto perustetaan huomenna Brysselissä.  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anna Hänninen osallistuvat tietosuojaneuvoston perustamiskokoukseen.

Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa tietosuojalainsäädännön yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa. Neuvosto antaa päätöksiä ja ohjeita tietosuojalakien tulkinnasta.

Tietosuojaneuvosto jatkaa aikaisemman yhteistyöelimen, WP29-työryhmän toimintaa.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, etunimi.sukunimi(at)om.fi

Oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote: EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25. toukokuuta alkaen (16.5.2018)

Usein kysyttyä EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietoa tietosuojaoikeuksista

Ohjeita henkilötietojen käsittelystä

Sivun alkuun