Hyppää sisältöön

Uusia ja täsmennettyjä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta

Julkaisuajankohta 27.8.2021 12.38
Tiedote

Olemme täydentäneet verkkosivuillemme koottuja vastauksia koronavirukseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Uusia vastauksia on laadittu muun muassa koronarokotetiedon käsittelystä työpaikoilla. Vastauksissa on lisäksi täsmennetty, että tieto saadusta koronarokotuksesta katsotaan terveystiedoksi. Terveystietoja ovat myös esimerkiksi tieto saadusta koronatestituloksesta ja sairastetusta koronataudista.

Terveystieto kuvaa henkilön terveydentilaa. Terveystietoja ovat kaikki tiedot esimerkiksi sairauksista, sairauden riskistä tai annetuista hoidoista riippumatta siitä mistä lähteestä tiedot on saatu. Terveystiedot kuuluvat tietosuoja-asetuksessa määriteltyihin erityisiin henkilötietoryhmiin, ja tällaisia tietoja on suojattava erityisen tarkasti.

Vastauksissa täsmennetään koronarokotetiedosta kysymistä työpaikalla

Työntekijä tai työnhakija voi halutessaan kertoa itse työnantajalle koronarokotteestaan, mutta häntä ei voi velvoittaa koronarokotetiedon kertomiseen.

Työnantaja saa pyytää ja käsitellä vain työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia terveystietoja. Työnantajan on harkittava huolellisesti tarpeellisuusvaatimuksen täyttymistä työntekijöiden ja työnhakijoiden terveydentilatietojen käsittelyyn. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella.

Keskusteluihin sovelletaan vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjä. Terveystietoja käsittelevät henkilöt eivät saa paljastaa työntekijän terveystietoja sivullisille. Työnantaja voi lisäksi pyytää työterveydestä tilastollista tietoa työntekijöiden rokotuskattavuudesta työpaikalla.
Lue tarkemmin tilanteista, joissa työnantaja voi käsitellä työntekijöiden koronarokotietoja usein kysyttyä koronaviruksesta -sivulta.

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 566 6787

Lisätietoa koronaviruksesta ja tietosuojasta
Lisätietoa työntekijän terveystietojen käsittelystä
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä terveydenhuollossa

Sivun alkuun