Uutta kohti yhteistyössä

2.11.2020 15.20
Kolumni
Kuva tietosuojavaltuutettu Anu Taluksesta
Tietosuojavaltuutettu Anu Talus

Virka tuo viisauden, tietää vanha sananparsi. Eilen sunnuntaina aloitin tietosuojavaltuutetun virassa – ja nyt sitä viisautta totisesti tarvitaan.

Viime päivinä mediassa vahvasti esillä ollut Vastaamo-tapaus tuo raa’alla tavalla konkreettisesti esiin sen, mihin tietosuojasääntelyllä pyritään: siihen, ettei tällaista pääse tapahtumaan. Siihen, että me kaikki voimme rauhallisin mielin käyttää digitaalisia palveluja, koska tiedämme, että ne on rakennettu alusta lähtien henkilötietojen suojaa kunnioittaen. Siihen, että saamme helposti, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä tiedon siitä, mitä tietojamme käsitellään ja mihin tarkoitukseen tietojamme käsitellään.

Tietosuojavaltuutettu on tehnyt töitä jo pitkään näiden päämäärien eteen. Viime kesänä tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi hallinnollisia seuraamusmaksuja muun muassa vaikutustenarvioinnin laiminlyönnistä, samoin rekisteröityjen puutteellisesta informoinnista.

Tietosuojavaltuutetun toimiston strategiaa tullaan päivittämään. Jo tässä vaiheessa on selvää, että meidän on arvioitava, onko henkilötunnusta koskevalle linjan tiukennukselle edellytyksiä. Myös tarkastuskierros terveydenhuollon sektorille on tällä hetkellä työn alla.

Toimiston uutta strategiaa on hyvä lähteä rakentamaan jo tehdyn työn pohjalta. Strategiatyössä on arvioitava erityisesti, millä tavoin lainsäädäntömuutokset on huomioitava painopistealueita määritettäessä. Strategiatyö on jo lähtenyt käyntiin, ja seuraavaksi edessä on sidosryhmäkartoitus. Toivon tähän laajaa osallistumista niin rekisteröidyiltä kuin rekisterinpitäjiltä.

Strategia laaditaan hieman erilaisessa ympäristössä kuin toimiston nykyinen strategia. Vaikka tieto on liikkunut pitkään jo suhteellisen vaivattomasti, mahdollisuudet ja volyymit tietojensiirroissa ovat kasvaneet entisestään. Tämä luo uusia mahdollisuuksia rekisterinpitäjille, ja toisaalta edellyttää valvontaviranomaisilta entistä tiiviimpää rajat ylittävää yhteistyötä, jotta rekisteröidyn oikeudet tulevat tehokkaasti suojatuksi.

EU:ssa valvontaviranomaiset ovat sitoutuneita luomaan yhtenäistä soveltamiskäytäntöä. On tärkeää, että otamme vahvasti paikkamme tässä yhteistyössä. Samaan aikaan maailmalla on vahva trendi uudistaa ja luoda henkilötietoja suojaavaa lainsäädäntöä. Yhdysvalloissa liittovaltiotason henkilötietojen suojaa koskeva lakihanke on vahvassa myötätuulessa, ja esimerkiksi Japanissa omaksuttiin eurooppalainen malli kolmannesta maasta tehtävien tietosuojan riittävyyspäätösten arvioimiseksi. Eurooppa on tässä kehityksessä vahva suunnannäyttäjä. Toivon mukaan tämä etulyöntiasema osataan hyödyntää myös Suomessa.

Tietosuoja on valtavirtaistunut. Muutama vuosi takaperin jokainen seminaari oli aloitettava peruskäsitteiden avaamisella. Nykyään seminaaripuheenvuorot on jo mahdollista aloittaa päivän varsinaisella teemalla. Ehkä joidenkin vuosien kuluttua peruskäsitteet rekisterinpitäjä ja rekisteröity ovat samanlaista arkikieltä kuin kuluttaja tänä päivänä.

Toivon hedelmällistä yhteistyötä kaikilta sidosryhmätahoilta, jotta pystymme yhdessä varmistamaan, että rekisteröidyt voivat Suomessa luottaa tietojensa turvalliseen käsittelyyn.

Anu Talus
tietosuojavaltuutettu