Begäran om föregående samråd till dataombudsmannen

Behandlingens syfte

Med föregående samråd avses en situation där den personuppgiftsansvarige, innan behandlingen av personuppgifter börjar, ska höra dataskyddsmyndigheten.

Ett föregående samråd ska hållas om konsekvensbedömningen visar att behandlingen skulle orsaka en hög risk för de registrerade, och den personuppgiftsansvarige inte med egna åtgärder kunnat sänka risken till en lägre nivå. Ett föregående samråd kan inte genomföras innan den personuppgiftsansvarige gjort en konsekvensbedömning om dataskyddet.

Dataskyddsmyndigheten ska höras till exempel då de registrerade kan drabbas av betydande eller oåterkalleliga konsekvenser, som de nödvändigtvis inte kan bekämpa.

Därtill ska den personuppgiftsansvarige höra dataskyddsmyndigheten alltid då lagstiftningen i medlemsstaten kräver att de personuppgiftsansvariga hör dataskyddsmyndigheten och/eller får förhandstillstånd av dataskyddsmyndigheten.

Att skicka begäran om föregående samråd till dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrås Begäran om föregående samråd till dataombudsmannen-blankett finns i Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Blanketten fylls i och skickas skyddat till dataombudsmannens byrå. Du får ett meddelande från dataombudsmannens byrå, då begäran som du skickat har mottagits på registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå.

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden elektroniskt