Begäran om föregående samråd till dataombudsmannen

Behandlingens syfte

Med föregående samråd avses en situation där den personuppgiftsansvarige, innan behandlingen av personuppgifter börjar, ska höra dataskyddsmyndigheten.

Ett föregående samråd ska hållas om konsekvensbedömningen visar att behandlingen skulle orsaka en hög risk för de registrerade, och den personuppgiftsansvarige inte med egna åtgärder kunnat sänka risken till en lägre nivå. Ett föregående samråd kan inte genomföras innan den personuppgiftsansvarige gjort en konsekvensbedömning om dataskyddet.

Dataskyddsmyndigheten ska höras till exempel då de registrerade kan drabbas av betydande eller oåterkalleliga konsekvenser, som de nödvändigtvis inte kan bekämpa.

Därtill ska den personuppgiftsansvarige höra dataskyddsmyndigheten alltid då lagstiftningen i medlemsstaten kräver att de personuppgiftsansvariga hör dataskyddsmyndigheten och/eller får förhandstillstånd av dataskyddsmyndigheten.

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden elektroniskt

Använd skyddad e-post vid behov

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post.

Justitieministeriets tjänst för att skicka skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå. Hänvisa till den blankett du tidigare skickat i meddelandets rubrik, till exempel:

Begäran om föregående samråd – ditt namn – sändningsdag för blanketten

Innan du använder tjänsten, läs också anvisningen om sändning av skyddad post (pdf).