Aktuellt

Förvaltningsdomstolen: dataombudsmannens förfarande i fråga om hörande och påföljdsavgiften som påförts för brott mot dataskyddsförordningen var tillbörliga

Östra Finlands förvaltningsdomstol har avslagit en personuppgiftsansvarigs yrkande om att upphäva dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut. Förvaltningsdomstolen anser att påförandet av en administrativ påföljdsavgift har skett i tillbörlig ordning, och att påföljdsavgiftens storlek varit effektiv, proportionell och avskräckande. Det är frågan om det första beslutet av en förvaltningdomstol gällande administrativa påföljdsavgifter som dataombudsmannens byrå påfört.

Visa mer
Pressmeddelande 10.6.2021 11.28
Europeiska kommissionen har antagit nya standardavtalsklausuler

Europeiska kommissionen antog fredag 4.6 två nya standardavtalsklausuler som gäller avtal om behandling mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samt överföringar av personuppgifter till tredjeländer.

Visa mer
Nyhet 8.6.2021 15.59
Vår telefonrådgivning är exceptionellt stängd onsdagen den 2 juni

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är stängd den 2 juni. Telefonrådgivningen betjänar som vanligt från torsdagen den 3 juni.

Visa mer
Pressmeddelande 1.6.2021 14.09