Aktuellt

Dataombudsmannens byrå utreder om psykoterapicentret Vastaamos verksamhet har varit lagenlig

Dataombudsmannens byrå utreder om Vastaamo har agerat i enlighet med dataskyddslagstiftningen, särskilt i fråga om annat än misstänkta brott som redan är föremål för förundersökning. Om överträdelse mot dataskyddslagstiftningen har begåtts, kan påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå påföra den personuppgiftsansvarige en administrativ påföljdsavgift eller använda andra korrigerande befogenheter.

Visa mer
Pressmeddelande 27.10.2020 18.57
Råd för dem som blivit föremål för dataläckage

Centralkriminalpolisen utreder dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo. Utpressningsmeddelanden har också skickats till privatpersoner som blivit föremål för informationsläckaget. Nedan finns råd för dem som blivit föremål för informationsläckaget.

Visa mer
Pressmeddelande 25.10.2020 18.22
Europeiska dataskyddsstyrelsen godkände anvisningen för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och inrättade ramar för samordning av tillsynsmyndigheternas årliga åtgärder

Efter offentligt samråd godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen den slutliga versionen av anvisningen för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Syftet med de nya samordnade verksamhetsramarna är att underlätta vidtagandet av tillsynsmyndigheternas gemensamma årliga åtgärder. Dessutom godkände dataskyddsstyrelsen svaret på brevet om konsekvenserna av artikel 17 i upphovsrättsdirektivet för dataskyddet, i synnerhet när det gäller nedladdningsfilter.

Visa mer
Nyhet 23.10.2020 15.54