Aktuellt

Telefonrådgivningen betjänar i fortsättningen från måndag till tisdag kl. 9–11

Telefonrådgivningen på dataombudsmannens byrå är i fortsättningen stängd på fredagar. Telefonrådgivningens öppettider ändras inte i övrigt. Vår telefonrådgivning betjänar enligt den nya öppettiden från och med 11.1.

Visa mer
Pressmeddelande 12.1.2021 13.32
Extra tid för överföring av personuppgifter till Storbritannien efter att brexit-övergångsperioden gått ut

EU och Storbritannien har i sitt handels- och samarbetsavtal kommit överens om en tilläggstid på fyra månader, under vilken personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden fortfarande kan överföra personuppgifter till Storbritannien. Tilläggstiden kan förlängas med två månader, om inte någondera parten motsätter sig förlängningen. Överföringen av personuppgifter mellan EU- och EES-området och Storbritannien kan alltså fortsatta i nuvarande form fram till utgången av tilläggstiden.

Visa mer
Nyhet 31.12.2020 12.54
Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade det första bindande tvistlösningsbeslutet

Europeiska dataskyddsstyrelsens bindande tvistlösningsbeslut antogs den 9 november och publicerades den 15 december efter att den irländska tillsynsmyndigheten meddelat sitt beslut enligt detta till Twitter International Company. Besluten gäller en personuppgiftsincident som omfattade ungefär 88 700 registrerade.

Visa mer
Nyhet 15.12.2020 16.01