Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsen: Riktlinjer om den lagliga grunden för behandling av nättjänster på grundval av avtal, yttrande om bindande företagsbestämmelser, passageraruppgifter (PNR-uppgifter)

Den 8-9 oktober sammanträdde Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska datatillsynsmannen för sin fjortonde plenarsession. Under plenarsammanträdet diskuterades en rad olika frågor.

Se mer
Pressmeddelande 11.10.2019 10.12
Dataombudsmannens byrå inför ett nytt telefonrådgivningsnummer för personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Rådgivningsnumret för personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud införs tisdagen den 1 oktober. Telefonrådgivningens nuvarande nummer betjänar framöver endast privatpersoner. Syftet med reformen är att göra telefonrådgivningen mer tillgänglig.

Se mer
Nyhet 30.9.2019 13.20