Aktuellt

Biträdande dataombudsmannen: företaget hade ingen rätt att publicera medarbetarnas privata telefonnummer på intranätet

Enligt den biträdande dataombudsmannen har bussbolaget agerat i strid med dataskyddsregleringen, när det på sitt intranät publicerade privata telefonnummer för de 300 medarbetare som arbetar som busschaufförer vid bussbolaget, och synliggjorde telefonnumren för alla företagets busschaufförer. Biträdande dataombudsmannen beordrade företaget att ändra sitt tillvägagångssätt.

Visa mer
Pressmeddelande 10.7.2024 8.23

Ny webbplats ger information om dataskydd i hobbyverksamhet

Dataombudsmannens byrå och TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhället rf har publicerat den första versionen av webbplatsen tietosuojaharrastuksissa.fi. På webbplatsen finns det en sammanställning med vägledande material om dataskydd på finska. Webbplatsen kommer att publiceras på svenska och engelska i slutet av sommaren. Det mest centrala materialet kommer i ett senare skede också att finnas tillgängligt på ryska, estniska, somaliska och arabiska.

Visa mer
Pressmeddelande 19.6.2024 14.42

Vi har publicerat uppdaterade anvisningar till organisationer som utnämnt dataskyddsombud

Dataombudsmannens byrå har kompletterat anvisningarna på sin webbplats till organisationer som utnämnt dataskyddsombud. I anvisningarna lyfter vi fram det väsentligaste för dataskyddsombudens ställning och roll.

Visa mer
Pressmeddelande 18.6.2024 14.46