Aktuellt

Vår telefonrådgivning är stängd den 27.6.2022

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är undantagsvis stängd måndagen den 27 juni.

Visa mer
Pressmeddelande 20.6.2022 13.43

Dataombudsmannen: utgångspunkten är att dataskyddsbestämmelserna inte förhindrar att uppgifterna om ett fordons servicehistoria lämnas till fordonets nya ägare – och inte heller förpliktar att lämna ut uppgifterna

Dataskyddsombudsmannen har bedömt huruvida en ny ägare med stöd av den granskningsrätt som föreskrivs om i dataskyddsförordningen kan erhålla uppgifterna om ett begagnat fordons service- och reparationshistoria från en bilverkstad. Dataombudsmannen anser att uppgifterna om ett fordons servicehistoria inte utgör fordonets nya ägares personuppgifter, varmed den nya ägaren inte har rätt till uppgifterna uttryckligen på basis av granskningsrätten.

Visa mer
Pressmeddelande 9.6.2022 9.37

Polisyrkeshögskolan beordrades lämna videoinspelningarna av ett yrkesprov till en person som deltagit i provet

Biträdande dataombudsmannen har ålagt Polisyrkeshögskolan att tillgodose den registrerades granskningsrätt och lämna videoinspelningarna av yrkesproven inom repetitionsutbildningen för utbildare i användning av maktmedel till en person som deltagit i provet. Det faktum att andra personer syntes på videorna var ingen grund att inte lämna ut inspelningarna.

Visa mer
Pressmeddelande 1.6.2022 9.35