Aktuellt

Utredningen av dataskyddsombudens ställning har inletts

Dataombudsmannens byrå utreder utnämningen av och ställningen för dataskyddsombud i Finland. Utredningen är en del av Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd där dataskyddsmyndigheterna utreder om dataskyddsombuden har en sådan ställning som förutsätts i EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter. En enkät skickades den 19 maj till 50 dataskyddsombud i Finland.

Visa mer
Pressmeddelande 22.5.2023 8.57

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter: Avgörandet i ett ärende som handlade om behandling av personuppgifter stred inte mot Europakonventionen

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) har den 9 maj meddelat sin dom i ett ärende som handlade om behandling av personuppgifter. I sin dom anser Europadomstolen att Finlands nationella myndigheter hade bedömt rättigheterna av Jehovas vittnen i förhållande till rättigheterna av enskilda personer på ett adekvat sätt. Jehovas vittnen har varit skyldiga att följa dataskyddslagstiftningen i sitt predikoarbete genom dörrknackning.

Visa mer
Nyhet 10.5.2023 15.26

Norges dataskyddsmyndighet påförde påföljdsavgift till träningscenterkedjan SATS för flera dataskyddsöverträdelser

Den norska tillsynsmyndigheten har påfört träningscenterkedjan SATS en administrativ påföljdsavgift på 10 miljoner norska kronor (omkring 900 000 euro) för flera brister i efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Överträdelserna handlade i synnerhet om tillgodoseendet av den registrerades rättigheter, att informera kunderna om behandlingen av personuppgifter och avsaknaden av grund för behandling av personuppgifter. Träningscenterkedjan är verksam i Norge, Finland, Sverige och Danmark.

Visa mer
Nyhet 25.4.2023 9.25