Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsen tog ställning till Schrems II-beslutet och behandlade anvisningen gällande betaltjänstdirektivet PSD2

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett ställningstagande till EU-domstolens avgörande C-311/18 i det så kallade Schrems II-fallet, som hävde Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och Förenta Staterna. I ställningstagandet presenterar dataskyddsstyrelsen sin första bedömning av domstolens Schrems II-beslut. Dessutom har dataskyddsstyrelsen godkänt ett utkast till anvisning om inbördes förhållandet mellan betaltjänstdirektivet PSD2 och dataskyddsförordningen.

Visa mer
Nyhet 22.7.2020 15.37
EU-domstolen hävde beslutet om Privacy Shield-dataskyddet som otillräckligt

EU-domstolen har i dag gett ett viktigt avgörande i det så kallade Schrems II-fallet (C-311/18), där domstolen häver Europeiska kommissionens beslut enligt vilket dataskyddets nivå i Privacy Shield-mekanismen mellan EU och USA är tillräcklig.

Visa mer
Nyhet 16.7.2020 14.27
Europeiska kommissionen bereder sig på att säkra dataskyddet vid överföring av personuppgifter efter brexit-övergångsperioden

Europeiska kommissionen har publicerat informationsmaterial för att hjälpa medborgare, nationella myndigheter och företag att under övergångsperioden förbereda sig för de viktigaste förändringarna som brexit för med sig. I sitt meddelande berättar kommissionen att den bedömer huruvida dataskyddets nivå är tillräcklig i Storbritannien, där man efter övergångsperioden börjar tillämpa dataskyddsbestämmelser som gäller tredje länder.

Visa mer
Nyhet 14.7.2020 13.08