Aktuellt

Personbeteckningen ska inte användas i fakturor

Dataombudsmannen har ålagt organisationen att ändra sitt förfarande där personbeteckningen användes i fakturor för att identifiera kunder. Fakturorna som adresserats till kunderna innehöll utöver mottagarens namn även personbeteckningen. I stället för personbeteckningen kan kunderna identifieras med hjälp av till exempel olika kund- eller referensnummer.

Se mer
Pressmeddelande 1.6.2020 9.46
Påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå påförde administrativ påföljdsavgift för flera brister i behandlingen av personuppgifter

Påföljdskollegiet påförde den 26 maj en administrativ påföljdsavgift för Taksi Helsinki Oy för överträdelser mot dataskyddslagstiftningen. Bolaget hade inte bedömt riskerna och konsekvenserna med behandlingen av personuppgifter förrän det tog i bruk ett kameraövervakningssystem som spelar in bild och ljud i sina taxibilar. Det fanns också brister i informationen till kunder och dokumenteringen av behandling av personuppgifter.

Se mer
Pressmeddelande 29.5.2020 14.46
Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019: framsteg i enhetlig tillämpning av europeisk dataskyddslagstiftning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2019. Berättelsen presenterar de viktigaste framgångarna under styrelsens andra verksamhetsår samt målen för det innevarande året.

Se mer
Nyhet 25.5.2020 11.33