Aktuellt

Varning till husbolag för avsikt att samla in coronainfektionsuppgifter om de boende

Dataombudsmannens byrå har mottagit ett klagomål, enligt vilket ett husbolag i ett meddelande har krävt att de boende ska lämna uppgifter till disponenten om huruvida de smittats av coronavirus. Biträdande dataombudsmannen varnar bolaget att insamling av personuppgifter utan laglig grund strider mot lagen.

Visa mer
Pressmeddelande 10.9.2021 11.58
Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade ett tvistlösningsbeslut gällande WhatsApp – Irlands dataskyddsmyndighet ålades att beräkna påföljdsavgiften på nytt

Europeiska dataskyddsstyrelsens bindande tvistlösningsbeslut antogs den 28 juli och publicerades den 2 september efter att den irländska tillsynsmyndigheten meddelat ett beslut baserat på det till WhatsApp Ireland Ltd. Besluten gäller den irländska dataskyddsmyndighetens tolkning av huruvida WhatsApp iakttar skyldigheten enligt dataskyddsförordningen att informera de registrerade om behandlingen av personuppgifter på ett transparent sätt. Utifrån en undersökning upptäckte den irländska tillsynsmyndigheten allvarliga dataskyddsöverträdelser i WhatsApps verksamhet i fråga om transparens.

Visa mer
Nyhet 3.9.2021 14.03
Publicering av personuppgifter i serviceintyget för en bil på nätet var inte förenligt med dataskyddsregleringen

En bilaffär har i samband med försäljningsannonser på nätet publicerat bilder på bilarnas serviceintyg, där de tidigare ägarnas namn- och adressuppgifter varit synliga. Publiceringen av de personuppgifter som syns på intyget på nätet var inte förenligt med dataskyddslagstiftningen, och dataombudsmannen ålade bilaffären att ändra sina rutiner. Uppgifterna om ägare borde ha utelämnats till exempel genom att täcka över dem på bilderna som läggs ut på nätet.

Visa mer
Pressmeddelande 24.8.2021 13.22