Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsen har meddelat ett bindande beslut om WhatsApp genom ett tvistlösningsförfarande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenarmöte den 28 juli godkänt ett tvistlösningsbeslut om ett beslutsutkast som gäller bolaget WhatsApp Ireland Ltd. Beslutsutkastet handlar om den irländska tillsynsmyndighetens utredning på eget initiativ om WhatsApps verksamhet. Ärendet behandlades genom dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande eftersom den irländska dataskyddsmyndigheten avslog de invändningar som de deltagande EU-ländernas tillsynsmyndigheter framfört mot beslutsutkastet.

Visa mer
Nyhet 29.7.2021 15.38
Dataskyddsombudsmannen har gett sitt första avgörande i egenskap av ledande tillsynsmyndighet i ett gränsöverskridande ärende – rätten att få tillgång till uppgifter hade inte tillgodosetts i enlighet med dataskyddsbestämmelserna

Dataskyddsombudsmannen har beordrat Nissan Nordic Europe Ab att rätta till sin praxis angående den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter. Den registeransvariga lämnade inte uppgifter inom den tidsfrist som fastställts i den allmänna dataskyddsordningen till en kund som hade begärt tillgång till sina egna personuppgifter. Det är fråga om dataskyddsombudsmannens första avgörande i ett gränsöverskridande ärende där behandlingen av personuppgifter gäller registrerade som är bosatta i olika EU-länder.

Visa mer
Pressmeddelande 12.7.2021 10.31
Vid införande av ett elektroniskt låssystem i ett bostadshus ska man ta hänsyn till integritetsskyddet av de registrerade

Biträdande dataombudsmannen har beordrat Kojamo Abp att ändra sin behandling av personuppgifter i samband med det elektroniska låssystemet så att den uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvariga hade inte beaktat kraven i dataskyddslagstiftningen i tillräcklig omfattning vid införandet av ett elektroniskt låssystem som samlar in och sparar personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter bör planeras tillräckligt noga redan vid införandet av ett elektroniskt låssystem, eftersom det kan vara svårt att rätta till bristerna i efterhand.

Visa mer
Pressmeddelande 8.7.2021 10.01