Aktuellt

Anmärkning om bristande skyddsåtgärder för ett företag som blivit föremål för dataintrång och förordnande om att lagringstiden av uppgifter ska förkortas

Angriparen hade fått tillgång till den självserviceportal som är avsedd för Forenoms kunder samt till det verksamhetsstyrningssystem som hänför sig till den via en sårbarhet i gränssnittet. Dataintrånget gällde tiotusentals personuppgifter. Enligt utredningen vid dataombudsmannens byrå hade det inom inkvarteringsbranschen verksamma företagets skyddsåtgärder varit bristande. Företaget hade dessutom lagrat kundernas personuppgifter för länge.

Visa mer
Pressmeddelande 16.3.2023 9.18

Dataombudsmannens byrå utreder ställningen för dataskyddsombud i Finland – utredningen är en del av Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd

Europeiska dataskyddsstyrelsen har inlett en koordinerad åtgärd som gäller dataskyddsombud den 15 mars. Dataskyddsmyndigheterna utreder hur utnämningen av dataskyddsombud och deras ställning genomförts i olika EES-länder. Dataskyddsombuden är interna dataskyddsexperter inom organisationer och de ger råd om iakttagandet av dataskyddsbestämmelserna och fungerar som kontaktpersoner för de registrerade i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter.

Visa mer
Pressmeddelande 15.3.2023 11.05

Påföljdsavgift för Suomen Asiakastieto för försummelse att iaktta dataombudsmannens förordnande

Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium har ålagt Suomen Asiakastieto Oy att betala 440 000 euro i administrativ påföljdsavgift, eftersom bolaget inte hade avlägsnat ogrundande anteckningar om betalningsstörning ur kreditupplysningsregistret. Påföljdskollegiet betonar att behandlingen av anteckningarna om betalningsstörning har betydande verkningar för människornas rättigheter och friheter.

Visa mer
Pressmeddelande 2.3.2023 12.17