Aktuellt

Personuppgifter som stulits från Facebook har läckt ut – bekanta dig med råd för de som drabbats av dataläckage

Enligt de senaste nyheterna har uppgifter som stulits från Facebook 2019 publicerats på nätet på ett hackerforum. De läckta uppgifterna inkluderar åtminstone namn, telefonnummer, länk till Facebook-profil, e-postadress och uppgift om personens kön. Dataläckaget omfattar inte till exempel lösenord eller uppgifter om betalningsmedel.

Visa mer
Pressmeddelande 4.4.2021 11.10
Registrerade och dataombudsmannens byrå måste informeras om personuppgiftsincidenter som orsakas av Exchange-serverns sårbarhet

Dataombudsmannens byrå påminner om att den personuppgiftsansvarige måste informera tillsynsmyndigheten och de personer som drabbats av en personuppgiftsincident när incidenten sannolikt orsakar en hög risk för de registrerade. Cybersäkerhetscentret varnade om en kritisk sårbarhet i Exchange e-postserver i början av mars.

Visa mer
Pressmeddelande 23.3.2021 10.36
Dataombudsmannen: vid oklarheter i tolkningen av kreditupplysningslagen bör bestämmelserna tolkas till fördel för den i svagare ställning

Dataombudsmannen har förordnat Suomen Asiakastieto Oy att radera från kreditregistret en betalningsanmärkning då det inte längre finns grunder för att lagra den enligt bestämmelserna om lagringstider i kreditupplysningslagen. Dessutom gav dataombudsmannen riktlinjer till Suomen Asiakastieto Oy gällande en betalningsanmärkning som lagrats till följd av en tredskodom i ett ärende där gäldenären har väckt en återvinningstalan i tingsrätten.

Visa mer
Nyhet 16.3.2021 9.17