Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter

Aktuellt

Europeiska unionens domstolens dom i mål Jehovan todistajat

Europeiska unionens domstolen har gett sin dom i mål C-25/17 Tietosuojavaltuutettu mot Jehovan todistajat.

Se mer
Nyhet 10.7.2018 12.01
Vår telefonrådgivning är stängd den 23 juli till 1 augusti

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är stängd den 23 juli till den 1 augusti. Telefonrådgivningen betjänar som vanligt från den 6 augusti.

Se mer
Nyhet 5.7.2018 15.30
Europeiska dataskyddsstyrelsen diskuterar nationella konsekvensbedömningar och dataskyddslagar

Vid sitt möte den 4–5 juli diskuterar Europeiska dataskyddsstyrelsen behandlingen av nationella konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Mötets andra ärenden gäller situationen för nationella lagar som kompletterar dataskyddsförordningen liksom även transatlantiska dataskyddsfrågor och dataskyddet på sociala medier.

Se mer
Nyhet 3.7.2018 12.44