Ajankohtaista

Huomioi tietosuojasäännökset vaalikampanjoinnissa – myös sosiaalisen median kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä

Tietosuojalainsäädännön noudattamisesta on huolehdittava, kun puolueet, yksittäiset ehdokkaat tai heidän tukiryhmänsä käsittelevät henkilötietoja vaalityössä esimerkiksi mainontaa varten. Myös sosiaalisen median kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava avoimuutta, käyttötarkoitussidonnaisuutta ja laillisuutta koskevia velvoitteita.

Näytä lisää
Tiedote 11.5.2021 10.20
Tietosuoja-asetus tunnetaan, mutta käytännön soveltamisessa riittää vielä haasteita

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry kartoittivat GDPR2DSM-yhteystyöhankkeessaan pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja koettuja haasteita. EU:n rahoittaman GDPR2DSM-hankkeen tarkoituksena on tarjota mikro- ja pk-yrityksille tietoa ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen. Kyselyn tulosten perusteella yrityksen koko vaikutti siihen, miten tietosuojan asettamat vaatimukset koettiin.

Näytä lisää
Tiedote 5.5.2021 9.50
Hallinto-oikeus: internetselaimen asetusten kautta annettava suostumus evästeiden käytölle ei täytä yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä suostumuksen vaatimuksia

Hallinto-oikeus kumosi huhtikuussa kaksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemää päätöstä, jotka koskivat verkkosivustojen tapoja pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön. Ratkaisuissaan hallinto-oikeus toteaa, että evästeiden käyttöön annettavan suostumuksen tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen suostumusta koskevien säännösten mukainen. Hallinto-oikeus katsoo, ettei suostumusta voida antaa pätevästi verkkoselainten asetuksilla.

Näytä lisää
Tiedote 4.5.2021 13.37

Tietosuojavaltuutetun blogi

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

4.5.2021

Evästeisiin pyydettävästä suostumuksesta saatiin kaivattu päätös, mutta tasapainottelu neuvonnan ja valvonnan välillä jatkuu yhä

Evästeet puhuttavat jälleen – hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisun muutama viikko sitten. Hallinto-oikeuden aineellisoikeudellinen ratkaisu vastasi tietosuojavaltuutetun vakiintunutta linjaa.

Näytä lisää