Ajankohtaista

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen poistamaan osoitetiedot autojen parkkilupalapuista

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi yritykselle huomautuksen ja määräyksen poistaa autoilijoiden osoite- ja asiointitiedot pysäköintiluvan osoittavista lapuista. Apulaistietosuojavaltuutetun selvityksen mukaan osoitetietojen merkitseminen parkkilupalappuihin ei ollut tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Näytä lisää
Tiedote 30.6.2020 9.18
Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi rekisterin rajatylittävässä yhteistyössä tehdyistä tietosuojaviranomaisten päätöksistä

Useimmat päätökset koskevat rekisteröidyn oikeuksia ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Päätöksiä on tehty myös muun muassa henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista ja organisaatioiden informointivelvollisuudesta.

Näytä lisää
Uutinen 26.6.2020 15.34
Euroopan komissio julkaisi arvioinnin EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta – uusi lainsäädäntö on parantanut kansalaisten oikeuksia

Komissio julkaisi arvioinnin 24. kesäkuuta, kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu hieman yli kaksi vuotta. Arvioinnissa todetaan, että suurin osa lainsäädäntöuudistuksen tavoitteista on jo saavutettu. Kansalaiset ovat saaneet enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista ja tehokasta täytäntöönpanon valvontaa on kuitenkin kehitettävä.

Näytä lisää
Uutinen 25.6.2020 12.08

Reijo Aarnion blogi

Voiko henkilötietoja siirrättää viranomaisilta yksityiselle sektorille?

8.6.2020

Voiko henkilötietoja siirrättää viranomaisilta yksityiselle sektorille?

Kysymystä pohdittiin syvällisesti, monipuolisesti ja tavoitehakuisesti valtiovarainministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston kesäkuun alussa järjestämässä Round Table -tapaamisessa. Vallitseva käsitys on, ettei GDPR ole tällä hetkellä kysymyksen tilanteissa toimiva instrumentti. Tarvittaisiin jotain muuta – ja ehkä vähän uutta ajatteluakin.

Näytä lisää