Ajankohtaista

Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon

Euroopan tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojaneuvosto pitää ylimääräisen täysistunnon perjantaina 16.11. Suomea kokouksessa edustaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Näytä lisää
Tiedote 15.11.2018 9.20
Eduskunta hyväksyi tietosuojalait

Eduskunta on hyväksynyt EU:n tietosuojapakettiin liittyvän tietosuojalain sekä lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa. Tietosuojalaki täsmentää ja täydentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa panee täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivin.

Näytä lisää
Uutinen 14.11.2018 15.22
Tietosuojan maailmankokous julkisti päätöksen verkko-oppimisalustoista sekä julkilausuman tekoälystä

Tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa valvovien viranomaisten maailmankokous (ICDPPC) antoi lokakuun lopussa julkilausuman tekoälyn kehityksestä sekä päätöksen verkko-oppimisalustoista. Molemmat asiakirjat ovat nyt luettavissa myös tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Näytä lisää
Uutinen 12.11.2018 12.37

Reijo Aarnion blogi

Pyhä käyttötarkoitussidonnaisuus

23.10.2018

Pyhä käyttötarkoitussidonnaisuus

Juuri kun laineet sote-uudistuksen kapitaatiokorvauksen ympärillä näyttäisivät tasoittuneen, meille annetaan valtioneuvoston selonteko 5/2018. Kapitaatiossahan on kysymys koko kansan profiloinnista ja sen ennustamisesta, miten me itse kukin tulemme rasittamaan terveydenhuollon palveluita ja aiheuttamaan kustannuksia. Uuden selonteon esitykset menevät vielä tätäkin pidemmälle.

Näytä lisää