Anmälan om personuppgiftsincident

Behandlingens syfte

En personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten, om incidenten kan äventyra fysiska personers rättigheter och friheter. I Finland verkar dataombudsmannens byrå som tillsynsmyndighet.

En personuppgiftsincident ska anmälas till dataombudsmannens byrå utan oskäligt dröjsmål och i mån av möjlighet inom 72 timmar från det att den personuppgiftsansvarige blivit medveten om personuppgiftsincidenten.

Att anmäla en personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrås Anmälan om personuppgiftsincident-blankett finns i Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Blanketten fylls i och skickas skyddat till dataombudsmannens byrå.

Vår dataskyddspraxis: E-tjänster hos dataombudsmannens byrå

Du får ett meddelande från dataombudsmannens byrå, då den anmälan som du skickat har mottagits på registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå.

Denna blankett är avsett för organisationer. Privatpersoner kan kontakta dataskyddsombudsmannens byrå med blanketter avsedda för privatpersoner.