Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta täytyy ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta -lomake toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Turvalomake-palvelussa. Lomake täytetään ja lähetetään suojatusti tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi

Saat tietosuojavaltuutetun toimistolta viestin, kun lähettämäsi ilmoitus on vastaanotettu tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamossa.

Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu vain organisaatioille. Yksityishenkilöt voivat tehdä kantelun tietosuojavaltuutetun toimistolle yksityishenkilöille tarkoitetuilla lomakkeilla.