Hoppa till innehåll

Internationell verksamhet

Dataombudsmannen företräder Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Styrelsen svarar för en harmoniserad tillämpning av dataskyddslagstiftningen inom Europeiska unionen.

Dataskyddsstyrelsen utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och företrädare för Europeiska datatillsynsmannen.

Dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning inom Europeiska Unionen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter. I syfte att utföra uppgiften utför dataskyddsstyrelsen bland annat följande uppgifter:

  • ger anvisningar, rekommendationer och beslut som tydliggör dataskyddslagstiftningen.
  • främjar samarbetet mellan nationella dataskyddsmyndigheter.

Läs mer:
Europeiska dataskyddstyrelsens webbplats

Europeiska datatillsynsmannenswebbplats (på engelska)

Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 (pdf, på engelska)

Europeiska dataskyddsstyrelsens strategi 2021–2023

Tillbaka till toppen