Hoppa till innehåll

Vetenskaplig forskning och dataskydd

Ombesörjande av dataskyddet är en förutsättning för lyckad vetenskaplig forskning som tryggar de undersöktas förtroende. Det är viktigt att behandlingen av personuppgifter planeras för uppgiftens hela livscykel innan behandlingen inleds.

Dataskyddsbestämmelser skyddar personerna som är föremål för undersökningen. Syftet med lagstiftningen är att skapa balans mellan skyddet av personuppgifter och behandlingen av personuppgifter i vetenskaplig forskning. I dataskyddsbestämmelserna finns särskilda behandlingsregler och avvikelser gällande vetenskaplig forskning vars syfte är att stödja och främja forskningsverksamheten.

All forskningsverksamhet är inte vetenskaplig. I sådana fall tillämpas inte behandlingsgrunderna, som skapats för vetenskaplig forskning, eller möjligheterna till avvikelser. Till exempel är inte myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter eller marknads- och åsiktsundersökningar vetenskaplig forskning. Behandlingen av personuppgifter är dock möjlig även med tanke på andra ändamål än vetenskaplig forskning. I sådana fall kan behandlingsgrunden ändå inte vara en behandlingsgrund avsedd för vetenskaplig forskning och avvikelser från de registrerades rättigheter är inte tillgängliga på samma sätt. 

I icke-vetenskapliga undersökningar kan man utan problem använda anonymiserade uppgifter. Anonymiserade uppgifter anses inte längre vara personuppgifter, vilket innebär att dataskyddsbestämmelserna inte tillämpas på dem.

Läs också om vanliga frågor om vetenskaplig forskning.

Tillbaka till toppen