Korrigering av uppgifter behandlade av den behöriga myndigheten

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, i synnerhet om de gäller fakta. Rätten att korrigera uppgifterna sträcker sig dock inte exempelvis till innehållet i ett vittnesutlåtande.

Korrekta personuppgifter om dig är en del av ditt rättsskydd. Du har rätt att bli bedömd utifrån rätta uppgifter.