Hoppa till innehåll

Dataskyddslag

Dataskyddslagen (1050/2018) preciserar och kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning och dess nationella tillämpning. I lagen föreskrivs bland annat om utnämning av tillsynsmyndighet och dess organisation och korrigerande befogenheter.

I dataskyddslagen förskrivs även om

  • åldersgränsen som tillämpas på barn vid erbjudande av informationssamhällets tjänster
  • behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
  • behandling av personuppgifter för journalistiska, akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål
  • behandling av personbeteckning
  • vissa situationer där ett allmänt intresse är rättsgrunden för behandling av personuppgifter
  • begränsningar i den registrerades rättigheter

Mer information:
Dataombudsmannens byrå
Korrigerande befogenheter
Dataskyddslag i Finlex-webbtjänst

Tillbaka till toppen