Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om hälsovård​​​​​​​​​​​​​​

Rättelse av patientuppgifter

Överlåtelse av uppgifter

Avlägsnande av patientuppgifter

I artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen föreskrivs om rätten att be den personuppgiftsansvarige att avlägsna personuppgifter om den registrerade. Även en patient kan utöva denna rätt. Ofta är det emellertid inte möjligt att godkänna en begäran om avlägsnande, eftersom patientuppgifter enligt lagen ska förvaras minst en bestämd tid.

Företagshälsovård

Samtal i samband med behandling

Kontaktböcker

Personuppgiftsincidenter

Tillbaka till toppen