Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen ja määräyksen muuttaa henkilötietojen käsittelyn toimintatapoja

Julkaisuajankohta 4.12.2019 9.04
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt Finnkino Oy:n muuttamaan tietosuojakäytäntöjään. Virheelliset toimintatavat koskevat muun muassa asiakkaiden tietosuojaoikeuksien toteuttamista ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on ollut käsiteltävänä 40 Finnkinoa koskevaa asiaa.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle huomautuksen pakotetusta suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin. Jos asiakas on halunnut ostaa Finnkinon e-sarjalippuja tai varata lippuja verkossa, hänen on pitänyt liittyä Finnkino Lab -asiakasohjelmaan ja suostua suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen. Asiakasohjelmaan ei ole voinut liittyä rastittamatta ruutua, joka on ilmaissut suostumuksen suoramarkkinointiin. Toimintatapa ei täytä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vapaaehtoisesta suostumuksesta henkilötietojen käsittelyn perusteena.

Päätöksessään apulaistietosuojavaltuutettu huomautti myös siitä, ettei Finnkino ole toteuttanut rekisteröidyn oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Apulaistietosuojavaltuutettu toteaa, että rekisteröidyn täytyy voida vastustaa henkilötietojen käsittelyä jo silloin, kun hänen henkilötietojaan kerätään. Ei siis riitä, että asiakas voi myöhemmin pyytää yritystä lopettamaan sähköisen suoramainonnan lähettämisen.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Finnkinolle lisäksi huomautuksen rekisteröidyn tunnistamiseen liittyvistä toimintatavoista, jotka ovat aiheuttaneet kohtuutonta vaivaa asiakkaille. Finnkino on vaatinut asiakkaita lähettämään kuvan passistaan tai henkilökorttinsa molemmista puolista tunnistamista varten. Lisäksi tunnistamiseen on vaadittu valokuvaa tunnistettavan henkilön kasvoista henkilöllisyystodistuksen vieressä. Finnkino on vaatinut tunnistamista varten enemmän tietoa kuin sillä on alun perin ollut.

Apulaistietosuojavaltuutetun huomautus koskee myös sitä, ettei Finnkino ollut kertonut puheluiden nauhoittamisesta asiakkailleen. Finnkino on kuitenkin muuttanut kyseistä toimintatapaa jo ennen apulaistietosuojavaltuutetun huomautusta.

Koska oikeustila on ollut yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua epäselvä, apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, ettei Finnkinon moitittava toiminta edellytä huomautusta raskaampaa seuraamusta. Päätökseen vaikuttaa myös se, että Finnkino on saamansa palautteen perusteella oma-aloitteisesti ryhtynyt toimenpiteisiin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi.

Nyt päätetyistä asioista 34 koski pakotettua suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kuusi rekisteröidyn tunnistamiseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi yhdessä asiassa oli kanneltu siitä, ettei Finnkino ollut kertonut asiakkaalle puheluiden tallentamisesta.

Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, joten ne eivät ole vielä lainvoimaisia.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös suoramarkkinointitarkoituksiin kerättävästä suostumuksesta ja vastustamisoikeuden toteuttamisesta (Finlexissä)
Apulaistietosuojavaltuutetun päätös rekisteröidyn tunnistamisesta sekä puheluiden tallentamisesta (Finlexissä)

Lisätietoja:
apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, puh. 029 566 6766, anu.talus(at)om.fi

Sivun alkuun