Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen gav Finnkino en anmärkning och ett förordnande om att ändra förfaringssätten i behandlingen av personuppgifter

Utgivningsdatum 4.12.2019 9.04 | Publicerad på svenska 9.12.2019 kl. 15.23
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har förordnat att Finnkino Oy ska ändra sin dataskyddspraxis. De felaktiga förfaringssätten gäller bland annat tillgodoseendet av kundernas dataskyddsrättigheter och sändning av elektronisk direktmarknadsföring. Dataombudsmannens byrå har behandlat 40 ärenden rörande Finnkino.

Biträdande dataombudsmannen gav Finnkino en anmärkning om påtvingat samtycke till elektronisk direktmarknadsföring. Om en kund velat köpa e-seriebiljetter av Finnkino eller boka biljetter på nätet, har det varit nödvändigt för kunden att gå med i Finnkino Lab-kundprogrammet och samtycka till mottagande av direktmarknadsföring. Det har inte varit möjligt att ansluta sig till kundprogrammet utan att kryssa för en ruta som uttryckt samtycke till direktmarknadsföring. Förfaringssättet överensstämmer inte med kraven i dataskyddsförordningen rörande frivilligt samtycke som grund för behandling av personuppgifter. 

I sitt beslut gav biträdande dataombudsmannen också en anmärkning om att Finnkino inte tillgodosett de registrerades rätt till invändning mot behandling av personuppgifter. Enligt dataskyddslagstiftningen kan en registrerad när som helst framföra en invändning mot behandling av egna personuppgifter för direktmarknadsföring. Biträdande dataombudsmannen konstaterar att en registrerad måste ha möjlighet att göra invändning mot behandling av personuppgifter redan då hans eller hennes personuppgifter samlas in. Med andra ord är det inte tillräckligt att en kund senare kan be att företaget slutar sända elektronisk direktmarknadsföring.

Biträdande dataombudsmannen gav därtill en anmärkning till Finnkino om förfaringssätten i anknytning till identifieringen av registrerade, vilka orsakat orimligt besvär för kunderna. Finnkino har krävt att kunderna sänder en bild av båda sidor av deras pass eller sitt ID-kort för identifieringen. Därtill har ett foto av den identifierade personens ansikte bredvid ID-kortet krävts för identifieringen. Finnkino har krävt mer uppgifter än av vad bolaget till en början haft för identifieringen.

Anmärkningen av biträdande dataombudsmannen gäller också det faktum att Finnkino inte underrättat sina kunder om att samtal spelas in. Finnkino har dock ändrat förfaringssättet i fråga redan innan biträdande dataombudsmannens anmärkning.

Eftersom rättsläget varit otydligt efter att tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen börjat, anser biträdande dataombudsmannen att Finnkinos klandervärda förfarande inte förutsätter en tyngre påföljd än en anmärkning. Beslutet påverkas också av att Finnkino utifrån den mottagna responsen på eget initiativ vidtagit åtgärder för att efterleva den allmänna dataskyddsförordningen.

Av de nu avgjorda ärendena gällde 34 påtvingat samtycke till elektroniskt direktmarknadsföringen och sex praxis i anknytning till identifieringen av registrerade. Därtill har ett ärende innehållit ett klagomål om att Finnkino inte underrättat sina kunder om att samtalen spelas in.

Det är möjligt att söka ändring i besluten genom att överklaga till förvaltningsdomstolen, varför besluten inte ännu vunnit laga kraft.

Beslutet av biträdande dataombudsmannen rörande samtycke som ska inhämtas för direktmarknadsföringsändamål och genomförandet av rätten till invändning (på finska)
Beslutet av biträdande dataombudsmannen rörande identifiering av registrerade och inspelning av samtal (på finska)

Mer information:
biträdande dataombudsman Anu Talus, tfn 029 566 6766, anu.talus(at)om.fi

Tillbaka till toppen