Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi Googlen poistamaan hakutuloksia

Julkaisuajankohta 7.5.2020 8.53
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut Googlelle neljä määräystä poistaa hakutuloslinkkejä. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kannelleet henkilöt olivat pyytäneet hakutuloslinkkejä poistettaviksi omalla nimellään tehtävän haun yhteydestä, mutta Google oli kieltäytynyt poistamasta niitä.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Googlelle kaksi määräystä poistaa hakutuloslinkkejä tapauksissa, joissa poistoa hakenut henkilö oli tuomittu rikoksesta. Toisessa tapauksessa nimellä tehtävä haku paljasti henkilön henkilötunnuksen, ja toisessa esiintyi arkaluontoinen, alastomuutta sisältävä kuva. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi tällaisten tietojen kuuluvan yksityisyyden suojan piiriin, vaikka henkilö olisikin tuomittu rikoksesta.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi hakutuloslinkkejä poistettavaksi myös tapauksessa, jossa hakutulokset käsittelivät rikoksesta syytettyä henkilöä. Henkilö oli myöhemmin vapautettu syytteistä.

Lisäksi apulaistietosuojavaltuutettu määräsi hakutuloslinkkejä poistettavaksi tapauksessa, jossa henkilö oli antanut lausuntoja entisen työnantajansa edustajana. Henkilö oli työskennellyt tiedottajana, eikä hän toiminut yhtiössä määräävässä asemassa. Apulaistietosuojavaltuutettu otti punninnassaan huomioon muun muassa sen, että hakutulokset aiheuttivat haittaa henkilön maineelle ja yksityiselämälle.  

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi päätöksen kaikkiaan yhdeksässä tapauksessa, joista seitsemässä hakija oli tuomittu rikoksesta. Viidessä tapauksessa apulaistietosuojavaltuutettu ei antanut määräystä poistaa hakutuloslinkkejä. Apulaistietosuojavaltuutettu otti punninnassaan huomioon muun muassa sen, kuinka kauan sitten rikos on tehty.

Oikeus poistaa tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen aikana

Apulaistietosuojavaltuutetun päätökset ovat ensimmäisiä Suomessa annettuja päätöksiä hakutulosten poistamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen aikana. Päätökset vastaavat tietosuojavaltuutetun aikaisempaa henkilötietolain aikaista linjaa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada henkilötietonsa poistetuiksi. Hakutuloslinkkien poistamista arvioitaessa tarkastellaan muun muassa sitä, onko tieto arkaluontoista tai onko henkilöllä julkinen asema.

Hakutuloslinkkejä voi pyytää poistettaviksi hakukoneen ylläpitäjältä

Hakutulosten poistoa voi pyytää hakukoneen ylläpitäjältä esimerkiksi sähköisellä lomakkeella. Hakutuloslinkkien poistoa voi pyytää vain silloin, kun haku on tehty henkilön omalla nimellä. Hakukoneen ylläpitäjän on vastattava poistopyyntöön kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, hakukoneen ylläpitäjä voi ilmoittaa, että se tarvitsee käsittelyyn enemmän aikaa. Silloin määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstä.

Jos hakukoneen ylläpitäjä kieltäytyy poistamasta hakutuloksia, eikä kieltäytymiselle ole poistoa hakeneen mielestä perusteita, hakija voi pyytää tietosuojavaltuutettua selvittämään asiaa.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, joten päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Usein kysyttyä hakutuloslinkkien poistamisesta

Päätösten tiivistelmiä Finlexissä

Lisätietoja:
apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi

Sivun alkuun