Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen beordrade Google att ta bort sökresultat

Utgivningsdatum 7.5.2020 8.53 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 19.29
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har gett Google fyra ålägganden att ta bort länkar till sökresultat. Personer som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå hade bett att länkar till sökresultat ska tas bort i samband med en sökning med deras eget namn, men Google hade vägrat att ta bort dem.

Biträdande dataombudsmannen meddelade Google två ålägganden att ta bort länkar till sökresultat i fall där personen som ansökt om borttagning hade dömts för brott. I det ena fallet avslöjade sökningen med namn personens personbeteckning, och i det andra fallet förekom en känslig bild som innehöll nakenhet. Biträdande dataombudsmannen ansåg att sådana uppgifter omfattas av integritetsskyddet, trots att personen skulle ha blivit dömd för brott.

Biträdande dataombudsmannen beordrade att länkar till sökresultat ska tas bort även i fall där sökresultaten gällde en person åtalad för brott. Personen friades senare från åtal.

Dessutom beordrade biträdande dataombudsmannen att länkar till sökresultat ska tas bort i ett fall där personen hade gett utlåtanden i egenskap av representant för sin tidigare arbetsgivare. Personen hade arbetat som informatör och inte fungerat i bestämmande ställning i bolaget. Biträdande dataombudsmannen tog vid avvägningen hänsyn till bland annat att sökresultaten orsakade skada för personens anseende och privatliv. 

Biträdande dataombudsman meddelade beslut i sammanlagt nio fall. I sju av dessa fall hade sökanden blivit dömd för brott. I fem fall meddelade biträdande dataombudsmannen inte ett åläggande att ta bort länkar till sökresultat. Biträdande dataombudsmannen tog vid avvägningen hänsyn till bland annat hur lång tid det gått från att brottet begåtts.

Rätt att ta bort uppgifter under EU:s allmänna dataskyddsförordning

Biträdande dataombudsmannens beslut är de första besluten som getts i Finland om borttagning av sökresultat under den tid som EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats. Besluten motsvarar dataombudsmannens linje som gällde tidigare, under personuppgiftslagens tid.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade i vissa situationer rätt att få sina personuppgifter borttagna.  Vid bedömningen av borttagning av länkar till sökresultat granskas bland annat om uppgifterna är känsliga och om personen har en offentlig ställning.  

Sökmotorns administratör kan ombes ta bort länkar till sökresultat

Det är möjligt att be sökmotorns administratör ta bort sökresultat till exempel via en elektronisk blankett. Borttagning av länkar till sökresultat kan begäras endast när sökningen gjorts med personens eget namn. Sökmotorns administratör ska besvara begäran om borttagning inom en månad. Om antalet begäran är många eller om de är komplicerade, kan sökmotorns administratör i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Då är tidsfristen tre månader från den ursprungliga begäran.

Om sökmotorns administratör vägrar ta bort sökresultaten och den söm ansökt om borttagning anser att det inte finns grunder till vägran, kan sökanden begära dataombudsmannen utreda ärendet.

Ändring i biträdande dataombudsmannens beslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen, vilket innebär att besluten ännu inte vunnit laga kraft.

Vanliga frågor om borttagning av länkar till sökresultat

Sammanfattningar av beslut i Finlex (på finska)

Mer information:
biträdande dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi

Tillbaka till toppen