Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi Psykoterapiakeskus Vastaamon ilmoittamaan tietomurron kohteeksi joutuneille asiakkailleen henkilökohtaisesti

Julkaisuajankohta 23.10.2020 13.16
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon ilmoittamaan rekisteröidyille tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, ettei ilmoitus pelkästään Vastaamon verkkosivuilla ole riittävän tehokas keino tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi.

Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa tiedossaan oleville tietoturvaloukkauksen kohteena oleville rekisteröidyille tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti, esimerkiksi postitse tai sähköposti- tai tekstiviestillä. Rekisterinpitäjä on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.

Rekisteröidylle annettavassa ilmoituksessa on kuvattava selkeästi tietoturvaloukkaus ja sen todennäköiset seuraukset rekisteröidylle sekä toimenpiteet, jotka rekisterinpitäjä on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tietoturvaloukkauksen vuoksi. Lisäksi ilmoituksessa on kerrottava rekisterinpitäjän yhteystiedot, josta rekisteröity voi saada lisätietoa.

Asian käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa jatkuu. Tietosuojavaltuutettu voi ryhtyä myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, jos selvityksen edetessä ilmenee syitä, jotka ovat johtaneet tietoturvaloukkaukseen.

Lisätietoja tietomurron kohteeksi joutuneille

Lisätietoa tietoturvaloukkauksesta saa Vastaamon verkkosivuilta, josta löytyvät myös Vastaamon asiakaspalvelun yhteystiedot.

Tietomurron kohteeksi joutuneen kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisin verkkopalvelussa.

Tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut asiakas voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän lisäksi neuvoja myös tietosuojavaltuutetun toimistolta. Yhteydenoton voi tehdä oikeusministeriön turvaviesti-palvelun kautta. Turvaviesti-palvelua suositellaan käyttämään erityisesti silloin, kun viestiin sisältyy arkaluonteisia tietoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvonnasta saa vain yleistä tietosuojaan liittyvää neuvontaa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulle kootut yleiset ohjeet neuvovat miten toimia, jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Kyberturvallisuuskeskus on koonnut verkkosivuilleen neuvoja identiteettivarkauden tai tietovuodon uhreille. Neuvoja ja tukea voi saada myös Rikosuhripäivystyksestä.

Ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf)
Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi

Lisätietoja medialle:

apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, puh. 029 566 6757

Sivun alkuun