Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen beordrade psykoterapicentralen Vastaamo att personligen underrätta personer som blivit föremål för dataintrånget

Utgivningsdatum 23.10.2020 13.16 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 13.12
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen beordrade psykoterapicentralen Vastaamo att personligen och utan oskäligt dröjsmål underrätta registrerade personer som blivit föremål för personuppgiftsincidenten. Biträdande dataombudsmannen anser att det inte räcker med ett allmänt meddelande om detta på Vastaamos webbplats.

Personuppgiftsansvariga ska personligen underrätta registrerade personer som de vet att har blivit föremål för en personuppgiftsincident, till exempel per post, e-post eller sms. Den personuppgiftsansvarige har vidtagit åtgärder med anledning av detta.

I meddelandet till registrerade ska man tydligt beskriva personuppgiftsincidenten och dess sannolika konsekvenser för den registrerade samt de åtgärder som den personuppgiftsansvarige vidtagit eller tänker vidta på grund av incidenten. Dessutom ska meddelandet innehålla den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter via vilka registrerade kan få ytterligare information.

Behandling av ärendet vid dataombudsmannens byrå fortsätter. Dataombudsmannen kan också vidta andra relevanta åtgärder, om det i samband med utredningen framkommer orsaker som ledde till personuppgiftsincidenten.

Ytterligare information för dem som blivit föremål för dataintrånget

Ytterligare information om personuppgiftsincidenten finns på Vastaamos webbplats (på finska). Även kontaktuppgifterna för Vastaamos kundtjänst finns där.

Det rekommenderas att personer som blivit föremål för dataintrånget gör brottsanmälan via polisens nättjänst.

En person som blivit föremål för en personuppgiftsincident kan vid behov också be om råd av dataombudsmannens byrå. Du kan ta kontakt via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post. Tjänsten för säkra meddelanden rekommenderas i synnerhet när meddelandet innehåller känsliga uppgifter. Dataombudsmannens byrås telefonrådgivning ger endast allmänna råd i dataskyddsfrågor.

I de allmänna anvisningarna på webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns råd för vad man kan göra om man blir föremål för en personuppgiftsincident. Även på Cybersäkerhetscentrets webbplats finns råd relaterade till identitetsstölder och informationsläckage. Dessutom ger Brottsofferjouren råd och stöd.

Anvisning för skyddad e-post (pdf)
Vår dataskyddspraxis: e-tjänster

Ytterligare information för medier:

biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen