Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu: potilastietojen käsittelyä ammatillista kehittymistä varten hoitosuhteen päätyttyä ei ollut toteutettu lainmukaisesti

Julkaisuajankohta 19.10.2021 11.25
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt terveydenhuollon toimijan muuttamaan käytäntöään, jossa potilaan hoidosta vastuussa ollut terveydenhuollon ammattihenkilö on voinut tarkastella potilaan tietoja hoitosuhteen päättymisen jälkeen oman osaamisensa kehittämiseksi. Tietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten ei vastaa potilastietojen ensisijaista käyttötarkoitusta, eikä käsittelylle rekisterinpitäjän ohjeistamalla tavalla löytynyt perusteita muualtakaan potilastietojen käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä.

Terveydenhuollon toimija on ohjeistanut, että potilasta hoitanut ammattihenkilö voi seurata potilaan jatkohoitoa saadakseen palautetta tekemiensä hoitopäätösten seurauksista ammatillista kehittymistä varten. Rekisterinpitäjä on perustellut käytäntöä muun muassa hoidon tason ylläpitämisellä. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että potilastietojen käsittely rekisterinpitäjän ohjeistamalla tavalla ei ole mahdollista potilastietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön perusteella.

Potilaslaissa säädetään potilastietojen ensisijaisesta käyttötarkoituksesta, joka liittyy potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Potilastietojen käsittelyä ammatillista kehittymistä varten ei voida pitää tämän käyttötarkoituksen mukaisena. Rekisterinpitäjän ohjeistamalle käytännölle ei ole perusteita myöskään toisiolaissa, jossa säädetään potilastietojen toissijaisesta käytöstä esimerkiksi opetusta varten.

Apulaisvaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan toimintatapansa lainsäädännön mukaiseksi ja selvittämään, onko potilastietojen käsittely ammatillista kehittymistä varten mahdollista järjestää sellaisella tavalla, jonka lainsäädäntö mahdollistaa.

Seuraamusten arvioinnissa apulaistietosuojavaltuutettu otti huomioon, että rekisterinpitäjä oli pyrkinyt noudattamaan tietosuojavaltuutetun vuonna 2011 antamaa lausuntoa, jonka mukaan käsittelyä ammatillisen kehittymisen tarkoituksiin pidettiin mahdollisena. Nyt annetussa päätöksessä on tarkistettu aiemmin tehtyä tulkintaa lainsäädäntöympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden. Päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 56 66787

Sivun alkuun