Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu: Tietosuoja huomioitava ennakoivan terveydenhuollon toimintatavoissa

Julkaisuajankohta 27.10.2022 11.17
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on ennakkokuulemispyyntöjen myötä arvioinut kahta tapausta, joissa terveydenhuollon toimijat ovat suunnitelleet ottavansa käyttöön työkaluja, joilla analysoidaan tietokoneavusteisesti potilastietoja terveydenhoitotarpeiden löytämiseksi. Kansanterveyttä ja potilaiden terveyttä edistävien työkalujen hyödyt ovat selkeät, mutta työkalujen käytössä on tärkeää huomioida tietosuojavaatimukset, apulaistietosuojavaltuutettu toteaa.

Järjestelmät tunnistaisivat ne potilaat, joilla on jokin terveysriski, jolloin terveydenhuollon ammattilainen voisi arvioida tarvetta ohjata heidät hoidon piiriin. Potilaat, joilla ei algoritmien perusteella tunnisteta terveysriskiä, jäisivät poimimatta tarkempaan arviointiin. Potilastietojen analyysia hyödynnettäisiin myös esimerkiksi terveyspalveluiden tarpeen ja sairastavuuden ennustamiseen väestön tasolla.

Apulaistietosuojavaltuutettu varoitti toimijoita, että yksittäisen potilaan terveysriskin havaitsemiseen suunniteltu toimintatapa ei nykyisessä muodossaan todennäköisesti täyttäisi tietosuojasäännösten vaatimuksia. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että potilaiden terveysriskien havaitsemisen yhteydessä syntyisi automatisoituja päätöksiä, mitä toimijat eivät olleet tunnistaneet. Tarkempiin tutkimuksiin ohjattavien potilaiden kohdalla ei sen sijaan olisi kyse automaattisesta päätöksenteosta, sillä terveydenhuollon ammattilainen arvioisi järjestelmän tuottamaa tietoa ja päättäisi sen avulla yhteydenotosta potilaaseen.

Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan profilointi vaikuttaisi merkittävästi potilaisiin, vaikka se ei johtaisi varsinaisiin oikeusvaikutuksiin, kuten lakisääteisten oikeuksien tai etuuksien epäämiseen. Suunniteltu profilointi voisi vaikuttaa siihen, millaisia terveydenhuollon toimenpiteitä potilaalle tarjottaisiin. Potilas esimerkiksi rajautuisi joidenkin ennakoivan terveydenhuollon toimenpiteiden ulkopuolelle.

Automaattisen päätöksenteon yhteydessä tulee ottaa huomioon siihen liittyvät tietosuoja-asetuksen säännökset. Potilastietoja on mahdollista käyttää toimijoiden suunnittelemalla tavalla ennakoivan terveydenhuollon tarkoituksiin potilaan suostumuksen tai laista löytyvän perusteen nojalla.

- Kansanterveyttä ja potilaiden terveyttä edistävien työkalujen hyödyt ovat selkeät. Samalla niiden käyttö on sovitettava yhteen henkilötietojen käsittelyyn liittyvän sääntelyn sekä potilaiden oikeusturvan ja itsemääräämisoikeuden kanssa, apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa sanoo.  

Apulaistietosuojavaltuutetun päätökset Finlexissä:

Lisätietoja:

​​​​​​​Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 566 6787

Sivun alkuun