Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen: Dataskydd ska beaktas i förfaringssätten för proaktiv hälsovård

Utgivningsdatum 27.10.2022 11.17 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 10.38
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har på grund av begäranden om föregående samråd bedömt två fall där hälsovårdsaktörer har planerat ta i bruk verktyg för datorstödd analysering av patientdata för att identifiera hälsovårdsbehov. Det finns tydliga fördelar med verktyg som främjar folkhälsan och patienters hälsa, men vid användning av dylika verktyg ska man beakta dataskyddskraven, konstaterar biträdande dataombudsmannen.

Systemen skulle identifiera patienter med hälsorisker och en yrkesperson inom hälsovården kunde då bedöma behovet att hänvisa dem till vård. Patienter som enligt algoritmer inte har någon hälsorisk skulle inte omfattas av vidare bedömning. Analysen av patientdata skulle också utnyttjas till exempel för prognostisering av behovet av hälsovårdstjänster och sjukdomsförekomsten i befolkningen.

Biträdande dataombudsmannen varnade hälsovårdsaktörerna om att ett förfaringssätt som planerats för identifiering av hälsorisker hos en enskild patient skulle i sin nuvarande form sannolikt inte uppfylla kraven i dataskyddsbestämmelserna. Biträdande dataombudsmannen ansåg att det skulle i samband med identifieringen av patienters hälsorisker uppkomma automatiserade beslut vilket var något som aktörerna inte hade lagt märke till. Vad gäller patienter som skulle hänvisas till vidare undersökningar skulle det inte handla om automatiskt beslutsfattande i och med att en yrkesperson inom hälsovården skulle bedöma data som systemet producerar och besluta om kontakt med patienten på basis av det.

Enligt biträdande dataombudsmannen skulle profileringen ha betydande konsekvenser för patienterna trots att den inte skulle leda till faktiska rättsverkningar, till exempel att patientens lagstadgade rättigheter eller förmåner skulle nekas. Den planerade profileringen skulle kunna påverka de hälsovårdsåtgärder som erbjuds patienten. Patienten skulle till exempel uteslutas från några åtgärder inom den proaktiva hälsovården.

Vid automatiskt beslutsfattande ska man beakta de bestämmelser i dataskyddsförordningen som hänför sig till det. Patientdata kan användas för den proaktiva hälsovårdens ändamål på det sätt som aktörerna planerat med patientens samtycke eller med stöd av en laglig grund.

- Det finns tydliga fördelar med verktyg som främjar folkhälsan och patienters hälsa. Användningen av dessa verktyg ska dock anpassas efter bestämmelserna om behandling av personuppgifter, patienternas rättsskydd och patienternas självbestämmanderätt, säger biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa

Biträdande dataombudsmannens beslut i databanken Finlex (på finska):

Mer information:

Biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen