Hyppää sisältöön

EU:n tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun henkilötietojen käsittelystä sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi

TSV
Julkaisuajankohta 28.6.2017 16.19 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

EU:n tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun tietosuojadirektiivin tulkinnasta koskien henkilötietojen käsittelyä sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi. Tuomioistuimen mukaan tietosuojadirektiivin 7 artiklan f alakohtaa on tulkittava niin, ettei siinä aseteta velvollisuutta luovuttaa vahingon aiheuttaneen henkilön tietoja sivulliselle, jotta tämä voi nostaa siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen. Direktiivin 7 artiklan f alakohta ei kuitenkaan ole este tietojen luovuttamiselle kansallisen oikeuden nojalla.

EU:n tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun asiassa C-13/16, joka koskee liikenneonnettomuuden selvittelyä. Riian kaupungin johdinautoyritys oli pyytänyt Latvian poliisilta tietoja onnettomuuteen osallisen henkilön henkilöllisyydestä ja onnettomuuteen liittyvistä muista asiakirjoista siviilikanteen nostamiseksi kyseistä henkilöä vastaan. Henkilö oli ollut matkustajana ajoväylän reunaan pysähtyneessä taksissa ja avannut oven, joka oli osunut johdinautoon ja vahingoittanut sitä. Taksin omistajan vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska onnettomuuden syynä ei ollut taksinkuljettajan käyttäytyminen. Latvian poliisi oli luovuttanut matkustajana olleen henkilön etu- ja sukunimen, mutta kieltäytynyt luovuttamasta muita häntä koskevia tietoja. Poliisi vetosi siihen, että hallinnollista seuraamusmenettelyä koskevia tietoja voidaan lain mukaan antaa ainoastaan kyseisen menettelyn asianosaisille, eikä yritys ollut tässä asiassa asianosainen.

Latvialainen tuomioistuin oli pyytänyt EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, onko direktiivin 95/46/EY 7 artiklan f alakohdan ilmaisua "tarpeen sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi" tulkittava niin, että Latvian poliisi on velvollinen luovuttamaan yhtiölle sen pyytämät henkilötiedot, jotka ovat tarpeen siviilioikeudellisen kanteen nostamista varten. Lisäksi tuomioistuin pyysi ratkaisua siitä, vaikuttaako henkilötietojen luovuttamiseen edellisessä tapauksessa se, että henkilö oli onnettomuuden tapahtumahetkellä alaikäinen.

EU:n tuomioistuin katsoi ennakkoratkaisussaan, että direktiivin 7 artiklan f alakohtaa on tulkittava niin, ettei siinä aseteta velvollisuutta luovuttaa vahingon aiheuttaneen henkilön henkilötietoja sivulliselle, jotta tämä voi nostaa siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen. Direktiivin 7 artiklan f alakohta ei kuitenkaan ole este tietojen luovuttamiselle kansallisen oikeuden nojalla. Lisäksi EU:n tuomioistuin totesi, että rekisteröidyn ikä voi olla yksi asioista, jotka on otettava huomioon oikeutetun edun arvioinnissa.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun