Hyppää sisältöön

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Euroopan ihmisoikeussopimusta ei loukattu henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa

Julkaisuajankohta 10.5.2023 15.26
Uutinen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut tuomion henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa 9. toukokuuta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoo tuomiossaan, että Suomen kansalliset viranomaiset olivat punninneet Jehovan todistajien oikeuksia suhteessa yksilöiden oikeuksiin asianmukaisesti. Jehovan todistajilla oli ollut velvollisuus noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ovelta ovelle tapahtuvassa saarnaamistyössä.

Tietosuojalautakunta oli vuonna 2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksen johdosta antamassaan päätöksessä kieltänyt Jehovan todistajia keräämästä tai käsittelemästä henkilötietoja ovelta ovelle tapahtuvassa saarnaamistyössä ilman tietosuojalainsäädännön ehtojen noudattamista. Jehovan todistajat valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen vuonna 2014. Tietosuojavaltuutettu valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi vuonna 2018 antamassaan tuomiossa, että uskonnollinen yhdyskunta on rekisterinpitäjä ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn osalta. Toiminnassa oli noudatettava tietosuojasuojalainsäädäntöä. Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja totesi, että tietosuojalautakunnan päätös oli saatettava voimaan.

Valituksessaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Jehovan todistajat katsoi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta,  ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta, sananvapautta, syrjinnän kieltoa ja kaikkinaisen syrjinnän kieltoa oli loukattu, kun Jehovan todistajia oli kielletty ottamasta muistiinpanoja ovelta ovelle tapahtuvassa saarnaamistyössä ilman asianomaisten henkilöiden suostumusta ja kun asiassa ei ollut järjestetty suullista käsittelyä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi asiassa olevan kyse ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen välisestä tasapainosta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuomiossaan, että vaatimus suostumuksen pyytämiselle oli ollut välttämätöntä yksilöiden oikeuksien suojelun kannalta. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen oli ollut oikeutettua.

Lisätietoja:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio (englanniksi, 9.5.2023)

Ulkoministeriön tiedote: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa (9.5.2023)

Sivun alkuun