Hyppää sisältöön

Euroopan komissio on tehnyt kaksi Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä

Julkaisuajankohta 29.6.2021 15.04
Uutinen

Euroopan komissio on tehnyt kaksi Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, joiden perusteella henkilötietojen siirrot ETA-alueen ja Britannian välillä voivat jatkua brexitin jälkeisen siirtymäajan päätyttyä. Toinen päätöksistä on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla ja toinen rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla. Päätökset astuivat voimaan 28. kesäkuuta.

Komission päätös tietosuojan riittävyydestä eli niin kutsuttu vastaavuuspäätös on ensisijainen siirtoperuste, jolla henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueelta Britanniaan. Henkilötietoja voi siirtää suoraan vastaavuuspäätöksen perusteella, eikä muita tietosuoja-asetuksen V luvussa säädettyjä siirtoperusteita tällöin tarvita. Henkilötietojen käsittelyn on näissäkin tilanteissa oltava tietosuojalainsäädännön mukaista ennen siirtoa, siirron aikana ja sen jälkeen.

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksessaan sopima lisäaika henkilötietojen siirroille päättyy kesäkuun lopussa, ja henkilötietoja voi siirtää Britanniaan vastaavuuspäätösten perusteella 28. kesäkuuta alkaen. Päätöksiin on sisällytetty raukeamislauseke, jonka perusteella päätösten voimassaolo umpeutuu neljän vuoden kuluttua.

Lisätietoja:

Euroopan komission tiedote komission verkkosivuilla: Data protection: Commission adopts adequacy decisions for the UK (28.6.2021)

Tietoa henkilötietojen siirrosta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella verkkosivuillamme

Tietoa brexitin vaikutuksesta henkilötietojen siirtoihin verkkosivuillamme

Tietoa tietosuoja-asetuksen V luvussa säädetyistä siirtoperusteista verkkosivuillamme

Sivun alkuun