Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen har meddelat två beslut om adekvat dataskydd i Storbritannien

Utgivningsdatum 29.6.2021 15.04 | Publicerad på svenska 6.7.2021 kl. 15.48
Nyhet

Europeiska kommissionen har meddelat två beslut om adekvat dataskydd i Storbritannien, utifrån vilka överföringar av personuppgifter mellan EES-området och Storbritannien kan fortsätta efter att övergångstiden efter brexit har löpt ut. Det ena beslutet fattades med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning och det andra med stöd av dataskyddsdirektivet. Besluten trädde i kraft den 28 juni.

Kommissionens beslut om adekvat dataskydd, ett så kallat likvärdighetsbeslut, är en primär överföringsgrund, med vilken personuppgifter kan överföras från EES-området till Storbritannien. Personuppgifter kan överföras direkt med stöd av likvärdighetsbeslutet och inga andra överföringsgrunder enligt kapitel V i dataskyddsförordningen behövs i detta fall. Behandlingen av personuppgifter ska även i dessa fall stämma överens med dataskyddsförordningen före överföringen, under överföringen och efter den.

Likvärdighetsbesluten gällande Storbritannien trädde i kraft den 28 juni. Tilläggstiden för överföringar av personuppgifter som EU och Storbritannien kom överens om i handels- och samarbetsavtalet går ut i slutet av juni. I besluten inkluderas en klausul om upphörande, enligt vilket beslutens giltighet går ut om fyra år. 

Mer information: 

Europeiska kommissionens pressmeddelande på kommissionens webbplats: Data protection: Commission adopts adequacy decisions for the UK (28.6.2021)

Information om överföring av personuppgifter på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå på vår webbplats

Information om inverkan av brexit på överföring av personuppgifter på vår webbplats 

Information om de i kapitel V i dataskyddsförordningen föreskrivna grunderna för överföring på vår webbplats

Tillbaka till toppen