Hyppää sisältöön

Euroopan komissio valmistautuu turvaamaan tietosuojan henkilötietojen siirroissa brexit-siirtymäkauden jälkeen

Julkaisuajankohta 14.7.2020 13.08
Uutinen

Euroopan komissio on julkaissut infomateriaalia, jolla se pyrkii helpottamaan keskeisimpiin brexitin mukanaan tuomiin muutoksiin valmistautumista siirtymäkauden aikana. Laatimassaan tiedonannossa komissio kertoo arvioivansa tietosuojan tason riittävyyttä Britanniassa, jossa aletaan siirtymäkauden jälkeen soveltaa kolmansia maita koskevia tietosuojasäännöksiä.

Komission tiedonanto nostaa esiin merkittävimpiä brexitin mukanaan tuomia muutoksia, jotka toteutuvat siirtymäkauden jälkeen riippumatta EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen lopputuloksesta. Tiedonannon tarkoituksena on edistää valmistautumista järjestelyihin, joita Britannian EU-ero edellyttää niin kansalaisilta, julkishallinnolta, yrityksiltä kuin muilta sidosryhmiltä siirtymäkauden aikana vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tietosuojan osalta muutokset liittyvät erityisesti uusiin sääntöihin, joita aletaan soveltaa henkilötietojen siirroissa Britannian ja EU:n välillä. Siirtymäkauden aikana henkilötietoja voi vielä siirtää Britanniaan samoin perustein kuin ennen siirtymäkautta. Eron asutuessa voimaan henkilötietojen siirtoihin aletaan soveltaa tietosuoja-asetuksen kolmansia maita koskevia säännöksiä.

EU päättää Britannian tietosuojan tason riittävyydestä

Komissio kertoo tiedonannossaan aloittaneensa arvioinnin Britannian tietosuojan tasosta, jonka pohjalta se tulee tekemään päätöksen tietosuojan tason riittävyydestä henkilötietojen siirtoa varten. Kolmannen maan tietosuojan tason riittävyyttä koskeva arviointi on yksi tietosuoja-asetuksen mahdollistamista keinoista, jonka avulla voidaan turvata luonnollisten henkilöiden tietosuojan toteutuminen tiedonsiirroissa.

Komissio pyrkii esittämään arvionsa vuoden 2020 loppuun mennessä. Jos se arvioi Britannian tarjoaman tietosuojan tason riittäväksi, ei henkilötietojen siirtoihin tarvittaisi jatkossa muita siirtoperusteita komission päätöksen lisäksi.

Lisäksi komissio on julkaissut sidosryhmille suunnatun päivitetyn ilmoituksen, jossa se muistuttaa henkilötietojen siirtoa koskevan lainsäädännön tilanteesta siirtymäkauden jälkeen. Ilmoitus erittelee perusteet tietojen siirtoon siinä tapauksessa, että Britannian tietosuojan riittävästä tasosta ei ole päätetty tai tietosuojan tason päätetään olevan riittämätön.

Lisätietoja:

Komission tiedonanto: Getting ready for changes – Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom

Brexitiin valmistautumista koskeva ilmoitus sidosryhmille: Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of data protection

Valmistautuminen siirtymäkauden päättymiseen Euroopan komission verkkosivuilla

Sivun alkuun