Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen bereder sig på att säkra dataskyddet vid överföring av personuppgifter efter brexit-övergångsperioden

Utgivningsdatum 14.7.2020 13.08 | Publicerad på svenska 20.7.2020 kl. 10.40
Nyhet

Europeiska kommissionen har publicerat informationsmaterial för att hjälpa medborgare, nationella myndigheter och företag att under övergångsperioden förbereda sig för de viktigaste förändringarna som brexit för med sig. I sitt meddelande berättar kommissionen att den bedömer huruvida dataskyddets nivå är tillräcklig i Storbritannien, där man efter övergångsperioden börjar tillämpa dataskyddsbestämmelser som gäller tredje länder.

Kommissionens meddelande lyfter fram de viktigaste förändringarna som brexit för med sig och som genomförs efter övergångsperioden oberoende av resultatet av förhandlingarna om den kommande relationen mellan EU och Storbritannien. Syftet med meddelandet är att främja beredskapen för de arrangemang som Storbritanniens utträde ur EU förutsätter av medborgarna, den offentliga förvaltningen, företagen och andra intressenter under övergångsperioden före utgången av 2020.

För dataskyddets del hänför sig förändringarna särskilt till de nya bestämmelser som börjar tillämpas vid överföringen av personuppgifter mellan Storbritannien och EU. Under övergångsperioden kan personuppgifter fortfarande överföras till Storbritannien på samma grunder som före övergångsperioden. När utträdet träder i kraft börjar dataskyddsförordningens bestämmelser om tredje länder tillämpas på överföringen av personuppgifter.

EU avgör om Storbritanniens nivå på dataskyddet är tillräcklig

Kommissionen berättar i sitt meddelande att den inlett en bedömning av Storbritanniens nivå på dataskyddet, utifrån vilken den kommer att fatta beslut huruvida nivån på skyddet är tillräckligt för överföring av personuppgifter. Bedömningen av om nivån på dataskyddet är tillräcklig i tredje land är ett av verktygen som dataskyddsförordningen möjliggör och med vars hjälp man kan säkra att dataskyddet för fysiska personer uppfylls vid dataöverföringar.

Kommissionen strävar efter att presentera sin bedömning före utgången av 2020. Om den gör bedömningen att nivån på dataskyddet som Storbritannien erbjuder är tillräckligt, skulle det i fortsättningen för överföring av personuppgifter inte krävas andra överföringsgrunder utöver kommissionens beslut.

Dessutom har kommissionen publicerat ett uppdaterat meddelande riktat till intressenter i vilket den påminner om lagstiftningsläget gällande överföring av personuppgifter efter övergångsperioden. I meddelandet specificeras grunderna för överföring av uppgifter ifall man inte har fattat beslut huruvida Storbritanniens nivå på dataskyddet är tillräcklig eller man beslutar att nivån är otillräcklig.

Mer information:

Kommissionens meddelande: Getting ready for changes – Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom

Meddelande till intressenter gällande förberedelser för brexit: Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of data protection

Förberedelser för utgången av övergångsperioden på Europeiska kommissionens webbplats

Tillbaka till toppen