Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi Metan tiedonsiirtoja koskevan kiistanratkaisupäätöksen ja perusti työryhmän ChatGPT:lle

Julkaisuajankohta 17.4.2023 11.45
Tiedote

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt 13. huhtikuuta täysistunnossaan kiistanratkaisupäätöksen Irlannin valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta, joka koskee Meta Platforms Ireland Limitedin (Meta IE) henkilötietojen siirtojen lainmukaisuutta. Kiistanratkaisupäätös julkaistaan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla sen jälkeen, kun Irlannin valvontaviranomainen on antanut Metalle lopullisen päätöksensä.

Euroopan tietosuojaneuvosto on tehnyt kiistanratkaisupäätöksen Irlannin Metaa koskevasta päätösluonnoksesta. Irlannin tietosuojaviranomaisen päätösluonnos koskee Meta IE:n Facebook-palvelua varten Yhdysvaltoihin tekemien tiedonsiirtojen lainmukaisuutta.

Tietosuojaneuvoston sitovassa kiistanratkaisupäätöksessä käsitellään Irlannin päätösluonnoksesta esiin nousevia merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä. Useiden tietosuojaviranomaisten esittämistä vastalauseista ei päästy yksimielisyyteen, minkä vuoksi asia siirrettiin tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn.

Tietosuojaneuvoston päätöksessä ratkaistaan kiista siitä, onko Irlannin tietosuojaviranomaisen sisällytettävä lopulliseen päätökseensä hallinnollinen seuraamusmaksu ja/tai määräys saattaa käsittely tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi.

Irlannin valvontaviranomaisen tulee antaa lopullinen päätöksensä tietosuojaneuvoston sitovan päätöksen perusteella kuukauden kuluessa tietosuojaneuvoston päätöksestä. Päätöksessään sen tulee huomioida tietosuojaneuvoston tekemä oikeudellinen arviointi.

Tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyllä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että kansalliset tietosuojaviranomaiset soveltavat yleistä tietosuoja-asetusta yhdenmukaisesti. Kiistanratkaisumenettelyssä tietosuojaneuvoston on annettava päätöksensä kahden kuukauden sisällä menettelyn käynnistämisestä.

Lisäksi tietosuojaneuvosto keskusteli täysistunnossa Italian tietosuojaviranomaisen viimeaikaisista OpenAI:ta koskevista valvontatoimista ChatGPT-palvelun osalta. Tietosuojaneuvosto päätti perustaa työryhmän edistämään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja mahdollisista tietosuojaviranomaisten ChatGPT:hen liittyvistä toimista.

Lisätietoja:

​​​​​​​Tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla englanniksi: EDPB resolves dispute on transfers by Meta and creates task force on Chat GPT (13.4.2023)

Tietosuojaneuvoston vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 65 artiklasta (pdf, englanniksi)

Sivun alkuun