Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog ett tvistlösningsbeslut om Metas dataöverföringar och inrättade en arbetsgrupp för ChatGPT

Utgivningsdatum 17.4.2023 11.45 | Publicerad på svenska 25.4.2023 kl. 9.43
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenarmöte den 13 april antagit ett tvistlösningsbeslut om den irländska tillsynsmyndighetens beslutsutkast om lagligheten av överföringen av personuppgifter av Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE). Tvistlösningsbeslutet kommer att publiceras på dataskyddsstyrelsens webbplats efter det att den irländska tillsynsmyndigheten har meddelat sitt slutliga beslut till Meta IE.

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit ett tvistlösningsbeslut om beslutsutkastet om Meta i Irland. Den irländska dataskyddsmyndighetens beslutsutkast handlar om lagligheten av Meta IE:s dataöverföringar till USA för Facebook.

I dataskyddsstyrelsens bindande tvistlösningsbeslut behandlas de betydande juridiska frågor som kommer upp i det irländska beslutsutkastet. Man uppnådde inte enighet om de invändningar som flera dataskyddsmyndigheter framfört, varför ärendet återförvisades till dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande.

Dataskyddsstyrelsens beslut handlar om huruvida den irländska dataskyddsmyndigheten ska i sitt slutliga beslut inkludera en administrativ påföljdsavgift och/eller ett föreläggande att ändra databehandlingen så att den motsvarar kraven i dataskyddsförordningen.

Den irländska tillsynsmyndigheten ska meddela sitt slutliga beslut på basis av dataskyddsstyrelsens bindande beslut inom en månad från det att dataskyddsstyrelsen meddelat sitt beslut. I sitt beslut ska den irländska tillsynsmyndigheten beakta den juridiska bedömning som dataskyddstyrelsen genomfört.

Dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande har en central roll i säkerställandet av att de nationella dataskyddsmyndigheterna tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen på ett enhetligt sätt. Vid tvistlösningsförfarandet ska dataskyddsstyrelsen meddela sitt beslut inom två månader från det att förfarandet inletts.

Dataskyddsstyrelsen diskuterade vid sitt plenarmöte också de tillsynsåtgärder som den italienska dataskyddsmyndigheten på sistone vidtagit vad gäller OpenAI:s tjänst ChatGPT. Dataskyddsstyrelsen beslutade att inrätta en arbetsgrupp för att främja samarbetet och byta information om dataskyddsmyndigheters eventuella åtgärder som gäller ChatGPT.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): EDPB resolves dispute on transfers by Meta and creates task force on Chat GPT (13.4.2023)

Dataskyddsstyrelsens svar på ofta ställda frågor om artikel 65 (pdf, på engelska)

Tillbaka till toppen