Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen sitovan kiistanratkaisupäätöksen

Julkaisuajankohta 11.11.2020 13.40
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi täysistunnossaan 9. marraskuuta ensimmäisen kiistanratkaisupäätöksensä yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan perusteella. Päätös koskee asiaa, jossa Irlannin valvontaviranomainen oli johtavana valvontaviranomaisena antanut Twitter International Companya koskevan päätösehdotuksen. Useat osallistuvat valvontaviranomaiset olivat sen jälkeen esittäneet asiaa koskevia merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita.

Irlannin valvontaviranomainen oli oma-aloitteisesti tutkinut Twitter International Companya sen jälkeen, kun yhtiö oli ilmoittanut sille henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 8. tammikuuta 2019. Toukokuussa 2020 Irlannin valvontaviranomainen jakoi päätösehdotuksensa osallistuville valvontaviranomaisille yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen osallistuvat valvontaviranomaiset esittivät merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita päätösehdotuksesta. Vastalauseet koskivat muun muassa johtavan valvontaviranomaisen yksilöimiä yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisia, Twitter International Companyn roolia ainoana rekisterinpitäjänä sekä hallinnollisen seuraamusmaksun määrän määrittämistä. Koska johtava valvontaviranomainen hylkäsi vastalauseet, se siirsi asian tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi sitovan päätöksen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Seuraavaksi Irlannin valvontaviranomainen tekee lopullisen päätöksensä tietosuojaneuvoston päätöksen perusteella. Päätös annetaan rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun tietosuojaneuvosto on ilmoittanut päätöksestään.

Johtavan valvontaviranomaisen ja osallistuvien valvontaviranomaisten on ilmoitettava tietosuojaneuvostolle, milloin lopullinen päätös annettiin tiedoksi rekisterinpitäjälle. Tämän ilmoituksen jälkeen Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee kiistanratkaisua koskevan päätöksensä verkkosivuillaan.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote tietosuojaneuvoston verkkosivuilla englanniksi (10.11.2020)

65 artikla – Usein kysyttyä Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista valvontaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun