Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog det första bindande tvistlösningsbeslutet

Utgivningsdatum 11.11.2020 13.40 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 22.00
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen godkände i sitt plenum den 9 november sitt första tvistlösningsbeslut enligt artikel 65 i den allmänna dataskyddsförordningen. Beslutet avser en tvist som uppkommit efter ett utkast till beslut från den irländska tillsynsmyndigheten angående ett ärende som rör Twitter International Company. Många av de berörda tillsynsmyndigheterna hade sedan uttryckt relevanta och motiverade invändningar i ärendet.

Den irländska tillsynsmyndigheten hade på eget initiativ utrett Twitter International Company efter att företaget meddelat en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten den 8 januari 2019. I maj 2020 delade den irländska tillsynsmyndigheten utkastet till beslut till de berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

De berörda tillsynsmyndigheterna hade efter detta uttryckt relevanta och motiverade invändningar mot utkastet till beslut. Invändningarna gällde bland annat de överträdelser av den allmänna dataskyddsförordningen som identifierats av den ansvariga tillsynsmyndigheten, Twitter International Companys roll som ensam personuppgiftsansvarig och fastställning av den administrativa påföljdsavgiften. Eftersom den ansvariga tillsynsmyndigheten avvisade invändningarna hänvisade den ärendet till dataskyddsstyrelsens tvistlösningsförfarande.

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog det bindande beslutet med en två tredjedels majoritet. Nästa steg är att den irländska tillsynsmyndigheten fattar sitt slutgiltiga beslut på grundval av dataskyddsstyrelsens beslut. Beslutet lämnas in till den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och inom en månad från det att dataskyddsstyrelsen har meddelat sitt beslut.

Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna ska informera dataskyddsstyrelsen om när det slutgiltiga beslutet meddelades den personuppgiftsansvarige. Efter detta meddelande publicerar Europeiska dataskyddsstyrelsen sitt beslut om tvistlösning på sin webbplats.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på dataskyddsstyrelsens webbplats på engelska (10.11.2020)

Artikel 65 – Vanliga frågor på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella tillsynsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen