Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kolme kiistanratkaisupäätöstä koskien Facebookia, Instagramia ja WhatsAppia

Julkaisuajankohta 7.12.2022 15.14
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt kolme kiistanratkaisupäätöstä, jotka koskevat Meta Platforms Ireland Limitediä (Meta IE). Päätöksissä arvioidaan muun muassa käyttäytymiseen perustuvan kohdennetun mainonnan laillisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä henkilötietojen käsittelyn laillisuutta palvelun kehittämiseksi. Irlannin valvontaviranomainen tekee lopulliset päätöksensä tietosuojaneuvoston kiistanratkaisupäätösten perusteella viimeistään kuukauden kuluessa.

Irlannin valvontaviranomainen antoi johtavana valvontaviranomaisena päätösluonnokset, jotka koskivat erityisesti käyttäytymiseen perustuvan kohdennetun mainonnan laillisuutta Facebookissa ja Instagramissa sekä henkilötietojen käsittelyn laillisuutta tilanteessa, jossa tavoitteena on ollut WhatsAppin palvelujen parantaminen. Useat osallistuvat valvontaviranomaiset esittivät vastalauseita päätösluonnoksiin. Vastalauseet koskivat muun muassa käsittelyn oikeusperustetta, tietosuojaperiaatteita sekä korjaavien toimivaltuuksien käyttöä. Koska vastalauseista ei päästy yksimielisyyteen, asia siirtyi yhteistyömenettelystä Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn.

Euroopan tietosuojaneuvosto ratkaisee sitovissa kiistanratkaisupäätöksissä muun muassa kysymyksen siitä, onko henkilötietojen käsittely kohdennettua mainontaa tai palvelun parantamista varten tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tietosuojaneuvoston kiistanratkaisupäätökset sitovat Irlannin valvontaviranomaista, joka tekee lopulliset päätökset kiistanratkaisupäätösten perusteella viimeistään kuukauden kuluessa. Tietosuojaneuvosto julkaisee kiistanratkaisupäätökset verkkosivuillaan sen jälkeen, kun Irlannin valvontaviranomainen on ilmoittanut kansallisista päätöksistään Meta IE:lle.

Johtava valvontaviranomainen koordinoi henkilötietojen käsittelyn valvontaa yhteistyömenettelyssä osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa, kun organisaation henkilötietojen käsittely on rajat ylittävää. Euroopan tietosuojaneuvoston sitovilla kiistanratkaisupäätöksillä pyritään tarvittaessa varmistamaan, että kansalliset valvontaviranomaiset soveltavat yleistä tietosuoja-asetusta johdonmukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui asioiden käsittelyyn osallistuvana valvontaviranomaisena ja Euroopan tietosuojaneuvoston jäsenenä.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote: EDPB adopts Art. 65 dispute resolution binding decisions regarding Facebook, Instagram and WhatsApp (6.12.2022)

Yhteistyömenettelyssä (ns. yhden luukun periaate) johtava valvontaviranomainen valmistelee päätösehdotuksen ja työskentelee yhdessä osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Yhteistyömenettelyyn osallistuvat valvontaviranomaiset voivat esittää vastalauseen päätösehdotukseen, jos ne eivät ole samaa mieltä esimerkiksi siitä, onko tietosuoja-asetuksen säännöksiä rikottu tai onko asiassa annettava seuraamus tietosuoja-asetuksen mukainen. Jos valvontaviranomaiset ovat erimielisiä ratkaisusta, asia siirtyy Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn. Yhteistyömenettelyssä annettu tietosuojaneuvoston päätös sitoo johtavaa valvontaviranomaista ja osallistuvia valvontaviranomaisia.

Sivun alkuun