Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ohjeluonnoksen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen käsitteestä

Julkaisuajankohta 13.10.2020 11.54
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt täysistunnossaan 12. lokakuuta ohjeluonnoksen, jolla edistetään yhdenmukaista tulkintaa merkityksellisen ja perustellun vastalauseen käsitteestä. Yhteisymmärrys käsitteestä auttaa virtaviivaistamaan tulevia yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 65 mukaisia tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyjä.

Ohjeella pyritään erityisesti yhdenmukaistamaan käsitteen ”merkityksellinen ja perusteltu” tulkintaa.

Valvontaviranomaisilla on yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn yhteistyömekanismin puitteissa velvollisuus ”vaihtaa keskenään kaikki olennaiset tiedot” ja pyrkiä yhteisymmärrykseen. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan johtavan valvontaviranomaisen on toimitettava päätösehdotus muille osallistuville valvontaviranomaisille, jotka voivat esittää merkityksellisen ja perustellun vastalauseen tietyssä määräajassa. 

Jos johtava valvontaviranomainen ei noudata merkityksellistä ja perusteltua vastalausetta tai katsoo, että vastalause ei ole perusteltu tai merkityksellinen, se siirtää asian tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa (artikla 65).

Jos johtava valvontaviranomainen noudattaa vastalausetta, se antaa tarkistetun päätösehdotuksen, johon osallistuvat valvontaviranomaiset voivat esittää merkityksellisen ja perustellun vastalauseen kahden viikon kuluessa.

Lisätietoja:

Tiedote Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: Thirty-ninth plenary session: EDPB adopts guidelines on the concept of relevant and reasoned objection (12.10.2020)

Sivun alkuun