Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog ett utkast till riktlinjer för begreppet relevant och motiverad invändning

Utgivningsdatum 13.10.2020 11.54 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 15.30
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenum den 12 oktober antagit ett utkast till riktlinjer som främjar enhetlig tolkning av begreppet relevant och motiverad invändning. Samförstånd om begreppet hjälper till att effektivisera dataskyddsstyrelsens kommande tvistlösningsförfaranden enligt artikel 65 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Avsikten med riktlinjerna är att i synnerhet harmonisera tolkningen av begreppet “relevant och motiverad”.

Tillsynsmyndigheterna har inom ramen för den samarbetsmekanism som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen en skyldighet att “utbyta all relevant information med varandra” och sträva efter att uppnå samförstånd. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen ska den ansvariga tillsynsmyndigheten översända ett utkast till beslut till andra berörda tillsynsmyndigheter, som kan inom en viss period uttrycka en relevant och motiverad invändning. 

Om den ansvariga tillsynsmyndigheten inte följer den relevanta och motiverade invändningen eller den anser att invändningen inte är relevant eller motiverad, överlämnar den ärendet till dataskyddsstyrelsen inom ramen för mekanismen för enhetlighet (artikel 65).

Om den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att följa invändningen ska den till de andra berörda tillsynsmyndigheterna överlämna ett reviderat utkast till beslut så att de kan uttrycka en relevant och motiverad invändning inom en period av två veckor.

Mer information:

Meddelande från Europeiska dataskyddsstyrelsen: Thirty-ninth plenary session: EDPB adopts guidelines on the concept of relevant and reasoned objection (12.10.2020)

Tillbaka till toppen