Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi rekisterin rajatylittävässä yhteistyössä tehdyistä tietosuojaviranomaisten päätöksistä

Julkaisuajankohta 26.6.2020 15.34
Uutinen

Useimmat päätökset koskevat rekisteröidyn oikeuksia ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Päätöksiä on tehty myös muun muassa henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista ja organisaatioiden informointivelvollisuudesta.

Rekisteri rajatylittävässä yhteistyössä tehdyistä tietosuojaviranomaisten päätöksistä julkaistiin Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla 25. kesäkuuta.

Rajatylittävällä käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä, joka vaikuttaa merkittävästi rekisteröityihin eri EU-maissa tai jota suoritetaan useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Kun henkilötietojen käsittely on rajatylittävää, tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käsittelyä yhteistyössä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yhteistyömekanismin tarkoituksena on varmistaa, että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti eri EU-maissa. Lisäksi mekanismin tavoitteena on helpottaa organisaatioiden työtä, jos niiden toiminta liittyy useaan EU-maahan. Organisaatio voi silloin pääsääntöisesti asioida vain yhden valvontaviranomaisen kanssa. Järjestelyä kutsutaan yhden luukun periaatteeksi (one-stop-shop mechanism).

Kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet 110 rajatylittävää päätöstä kesäkuun ensimmäisiin päiviin mennessä. Rekisterissä on julkaistu niiden lisäksi Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön laatimat tiivistelmät päätöksistä. Rekisterin toivotaan auttavan kaikkia tietosuojatyötä tekeviä lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla:

Rekisteri EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan mukaisista päätöksistä

Sivun alkuun