Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade ett register för dataskyddsmyndigheternas beslut som tagits i gränsöverskridande samarbete

Utgivningsdatum 26.6.2020 15.34 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 16.16
Nyhet

De flesta besluten handlar om de registrerades rättigheter och lagenligheten av behandlingen av personuppgifter. Beslut har fattats också om bland annat dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter samt organisationernas informationsskyldighet.

Registret för dataskyddsmyndigheternas beslut som tagits i gränsöverskridande samarbete publicerades på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats den 25 juni.

Med gränsöverskridande behandling avses behandling av personuppgifter som har stor inverkan på de registrerade i olika EU-länder eller som utförs i mer än ett EU-land. När behandlingen av personuppgifter är gränsöverskridande, övervakar dataskyddsmyndigheterna behandlingen av personuppgifter i samarbete i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Syftet med samarbetsmekanismen är att säkerställa att EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas enhetligt i olika EU-länder. Ett annat mål med mekanismen är att underlätta organisationernas arbete om deras verksamhet täcker flera EU-länder. Organisationen kan då som regel vända sig till en enda tillsynsmyndighet. Detta arrangemang kallas för principen om en enda kontaktpunkt (one-stop-shop mechanism).

Nationella dataskyddsmyndigheter har godkänt 110 gränsöverskridande beslut fram till början av juni. Utöver dessa omfattar registret även sammanfattningar av besluten som Europeiska dataskyddsstyrelsens sekretariat har utarbetat. Förhoppningen är att registret hjälper alla som arbetar med dataskyddsfrågor som rör tillämpningen av lagstiftningen.

Mer information på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats:

Register för beslut som tagits i enlighet med artikel 60 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Tillbaka till toppen