Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto on tehnyt WhatsAppia koskevan sitovan päätöksen kiistanratkaisumenettelyssä

Julkaisuajankohta 29.7.2021 15.38
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt täysistunnossaan 28. heinäkuuta kiistanratkaisupäätöksen WhatsApp Ireland Ltd -yhtiötä koskevasta päätösluonnoksesta. Päätösluonnos koskee Irlannin valvontaviranomaisen oma-aloitteista tutkintaa WhatsAppin toiminnasta. Asiaa käsiteltiin tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyssä, sillä Irlannin tietosuojaviranomainen hylkäsi EU-maiden osallistuvien valvontaviranomaisten päätösluonnoksesta esittämät vastalauseet.

Irlannin valvontaviranomainen on tutkinnassaan selvittänyt, noudattaako WhatsApp IE velvoitetta informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä läpinäkyvästi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Osallistuvat valvontaviranomaiset esittivät päätösluonnoksesta merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita, jotka Irlannin valvontaviranomainen päätti hylätä ja siirtää ratkaistavaksi kiistanratkaisumenettelyssä.

Vastalauseet koskivat esimerkiksi Irlannin tietosuojaviranomaisen yksilöimiä tietosuoja-asetuksen rikkomisia sekä suunniteltujen korjaavien toimenpiteiden soveltuvuutta. Lisäksi vastalauseita esitettiin siitä, tulisiko tiettyjä kyseessä olevia tietoja pitää henkilötietoina, ja millaisia vaikutuksia tällä määrittelyllä olisi.

Tietosuojavaltuutettu osallistui päätöksentekoon yleisistunnossa Suomen valvontaviranomaisena ja Euroopan tietosuojaneuvoston jäsenenä. Kyseessä on toinen sitova kiistanratkaisupäätös, jonka tietosuojaneuvosto on tehnyt yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 65 mukaisessa menettelyssä.

Seuraavaksi Irlannin valvontaviranomainen tekee lopullisen päätöksensä tietosuojaneuvoston kiistanratkaisupäätöksen perusteella. Tietosuojaneuvoston päätös sitoo kaikkia asian käsittelyyn osallistuneita valvontaviranomaisia.

Tietosuojaneuvosto julkaisee kiistanratkaisua koskevan päätöksensä verkkosivuillaan sen jälkeen, kun Irlannin valvontaviranomainen on antanut lopullisen päätöksen tiedoksi rekisterinpitäjälle.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla (englanniksi): EDPB adopts Art. 65 decision regarding WhatsApp Ireland (28.7.2021)

65 artikla – Usein kysyttyä Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista valvontaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Sivun alkuun