Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto perustaa työryhmän koordinoimaan TikTokiin liittyviä toimenpiteitä ja esittää kantansa kasvojentunnistusteknologian käyttöön lainvalvonnassa

Julkaisuajankohta 17.6.2020 13.49
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto päätti täysistunnossaan 9. kesäkuuta TikTokin henkilötietojen käsittelyyn liittyvän työryhmän perustamisesta. Neuvosto on lisäksi laatinut vastauksen Clearview AI-palvelun kaltaisten kasvojentunnistusteknologioiden käytön lainmukaisuudesta lainvalvontaviranomaisten toiminnassa.

Euroopan tietosuojaneuvosto perustaa työryhmän koordinoimaan TikTok-mobiilisovellukseen liittyviä toimia. Työryhmän tavoitteena on muodostaa kattava käsitys sovelluksen toiminnasta ja henkilötietojen käsittelystä EU:n alueella.

Neuvosto huomauttaa, että tietosuoja-asetuksen mukaisten ohjeiden ja suositusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää erityisesti, kun kyseessä on alaikäisten henkilötietojen käsittely ja siirtäminen kolmansiin maihin.

Clearview AI:n kaltaisten teknologioiden käyttö ei todennäköisesti täytä lain vaatimuksia

Vastauksessaan Euroopan parlamentin jäsenille tietosuojaneuvosto ottaa kantaa tietynlaisten kasvojentunnistusteknologioiden käytön lainmukaisuuteen EU-alueen lainvalvontaviranomaisten toiminnassa.

Neuvosto epäilee unionin tai minkään jäsenmaan lainsäädännön tarjoavan riittävää oikeudellista perustaa sellaisten palvelujen käyttämiselle, jollaista esimerkiksi Clearview AI tarjoaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella vastaavien teknologioiden käyttö ei siis neuvoston mukaan todennäköisesti ole EU:n tietosuojalainsäädännön mukaista.

Neuvosto muistuttaa, että lainvalvontaviranomaisten tulee hyödyntää biometrisiä tietoja yksilön tunnistamiseen vain tiukasti lain sallimilla tavoilla ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Clearview AI:n tai muiden vastaavanlaisten teknologioiden käytössä ongelmalliseksi voi osoittautua esimerkiksi tietojen jakaminen EU:n ulkopuoliselle toimijalle.

Tietosuojaneuvostolta edustaja EU:n verkko- ja tietoturvaviraston neuvonantajaryhmään

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) pyynnöstä tietosuojaneuvosto nimittää edustajan viraston neuvonantajaryhmään. Edustajaksi nimitetään Ranskan tietosuojaviranomaisen CNIL:n varapääsihteeri Gwendal Le Grand.

Lisäksi tietosuojaneuvosto on laatinut vastauksen NOYB-järjestön avoimeen kirjeeseen koskien kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä ja yhdenmukaisuusmenettelyjä. Vastauksessaan neuvosto toteaa, että se työskentelee jatkuvasti yhteistyön ja yhdenmukaisten käytäntöjen parantamiseksi ja on samalla tunnistanut useita kehityskohteita.

Haasteina ovat neuvoston mukaan erityisesti eroavaisuudet valtioiden hallinnollisissa käytännöissä ja prosessioikeudessa sekä niukat resurssit rajat ylittävien tapausten käsittelyyn. Neuvosto kertoo olevansa sitoutunut uusien ratkaisujen etsimiseen oman toimivaltansa rajoissa.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote: Thirty-first Plenary session: Establishment of a taskforce on TikTok, Response to MEPs on use of Clearview AI by law enforcement authorities, Response to ENISA Advisory Group, Response to Open Letter NYOB (10.6.2020)

Sivun alkuun