Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen grundar en arbetsgrupp för koordination av åtgärder relaterade till TikTok samt framför sin ståndpunkt om ansiktsigenkänningsteknik inom brottsbekämpande

Utgivningsdatum 17.6.2020 13.49 | Publicerad på svenska 22.6.2020 kl. 14.11
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen bestämde i sitt plenum den 9 juni att grunda en arbetsgrupp med hänsyn till TikToks behandling av personuppgifter. Styrelsen har dessutom utarbetat ett svar gällande lagenligheten av användning av ansiktsigenkänningstekniker som Clearview AI-tjänsten i brottsbekämpande myndigheternas verksamhet.

Europeiska dataskyddsstyrelsen grundar en arbetsgrupp som ska koordinera åtgärder relaterade till TikTok-mobilapplikationen. Arbetsgruppens mål är att bilda en omfattande uppfattning om hur applikationen fungerar och hur den behandlar personuppgifter inom EU-området.

Styrelsen påpekar att iakttagande av anvisningar och rekommendationer i enlighet med dataskyddsförordningen är av största vikt, särskilt när det är fråga om behandling och överföring till tredjeländer av personuppgifter om minderåriga.

Användning av tekniker som Clearview AI-tjänsten uppfyller troligen inte lagens krav

I sitt svar till Europaparlamentets ledamöter tar dataskyddsstyrelsen ställning till lagenligheten av användning av vissa typ av ansiktsigenkänningstekniker i brottsbekämpande myndigheternas verksamhet inom EU.
Styrelsen misstänker att lagstiftningen i unionen eller något medlemsland ger tillräckliga rättsliga grunder för användning av sådana tjänster som till exempel Clearview AI tillhandahåller. Utifrån aktuell information anser styrelsen att det således är sannolikt att användningen av motsvarande tekniker inte är förenligt med EU:s dataskyddslagstiftning.

Styrelsen påminner om att brottsbekämpande myndigheterna får utnyttja biometriska uppgifter för att identifiera individer endast strikt enligt lagen och med respekt för mänskliga rättigheter. Användning av Clearview AI eller andra motsvarande tekniker kan visa sig vara problematisk till exempel om uppgifter delas med aktörer utanför EU.

Dataskyddsstyrelsen skickar en representant till EU:s rådgivningsgrupp för nät- och informationssäkerhet

På begäran av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) utser dataskyddsstyrelsen en representant till byråns rådgivningsgrupp. Som representant utnämns ställföreträdande generalsekreterare Gwendal Le Grand från den franska dataskyddsmyndigheten CNIL.

Dessutom har dataskyddsstyrelsen sammanställt ett svar på NOYB-organisationens öppna brev om nationella tillsynsmyndigheternas samarbete och mekanism för enhetlighet. I sitt svar konstaterar styrelsen att den arbetar kontinuerligt för att förbättra samarbetet och enhetlig praxis och har under arbetet identifierat många utvecklingsområden.

Enligt styrelsen finns det utmaningar särskilt med skillnader mellan staternas administrativa förfaranden och processrätt samt med knappa resurser för behandling av gränsöverskridande ärenden. Styrelsen berättar att den har förbundit sig att söka nya lösningar inom ramarna av sin behörighet.

Mer information:

Meddelande av Europeiska dataskyddsstyrelsen: Thirty-first Plenary session: Establishment of a taskforce on TikTok, Response to MEPs on use of Clearview AI by law enforcement authorities, Response to ENISA Advisory Group, Response to Open Letter NYOB (10.6.2020)

Tillbaka till toppen