Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta ja Euroopan tietosuojavaltuutetulta yhteiset lausunnot komission uusista vakiolausekkeista

Julkaisuajankohta 26.1.2021 9.28
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat hyväksyneet yhteiset lausunnot EU-komission uusista vakiolausekeluonnoksista (standard contractual clauses, SCC), joista toinen koskee rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden välisiä käsittelysopimuksia ja toinen henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin.

Yhteisessä lausunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu korostavat erityisesti tarvetta käsittelysopimuksia koskevien uusien vakiolausekkeiden selkeyttämiselle ja käytännönläheisyydelle.

Käsittelysopimusten osapuolten on saatava selkeä käsitys tilanteista, joissa näitä vakiolausekkeita voidaan soveltaa. Lausunnossa peräänkuulutetaan myös rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden roolien ja vastuiden tarkempaa määrittelyä erilaisissa käsittelytilanteissa.

Lausunto käsittelysopimuksia koskevista vakiolausekkeista Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Euroopan komission tiedonsiirtoja kolmansiin maihin koskevat vakiolausekkeet ovat siirtovälineitä, joissa määritellään tietojen viejän ja tietojen tuojan velvollisuudet henkilötietojen suojaamiseksi, kun tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle.

Toisessa lausunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsovat tiedonsiirtoja kolmansiin maihin koskevien vakiolausekkeiden parantavan henkilötietojen suojaa.

Lausunnossa painotetaan kuitenkin, että useat vakiolausekkeiden säännökset vaativat vielä parannuksia ja selventämistä. Lausunnossa huomautetaan myös, että kyseisiä vakiolausekkeita tulisi tietyissä tapauksissa soveltaa yhdessä tietosuojaneuvoston tiedonsiirtoja täydentäviä suojatoimia koskevien suositusten kanssa.

Lausunto tiedonsiirtoja kolmansiin maihin koskevista vakiolausekkeista tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB & EDPS adopt joint opinions on new sets of SCCs

Vakiolausekkeet koskien käsittelijäsopimusta (artikla 28) komission verkkosivuilla: Commission Implementing Decision on standard contractual clauses between controllers and processors located in the EU

Vakiolausekkeet siirroista kolmansiin maihin (artikla 46) komission verkkosivuilla: Commission Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries

Sivun alkuun