Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens och Europeiska datatillsynsmannens gemensamma yttranden om kommissionens nya standardavtalsklausuler

Utgivningsdatum 26.1.2021 9.28 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 10.03
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen har antagit gemensamma yttranden om EU-kommissionens utkast till nya standardavtalsklausuler (standard contractual clauses, SCC), varav en gäller behandlingsavtal mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och den andra överföring av personuppgifter till tredjeländer.

I sitt gemensamma yttrande betonar Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen särskilt behovet av förtydligande och den praktiska nyttan av standardavtalsklausulerna för behandlingsavtal.

Behandlingsavtalens parter ska kunna få en tydlig uppfattning om situationer där dessa standardavtalsklausuler kan tillämpas. Yttrandet efterfrågar även en precisering av de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas roller och ansvar i olika behandlingssituationer.

Yttrande om standardavtalsklausuler för behandlingsavtal på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer är överföringsmekanismer som fastställer uppgiftsutförarens och uppgiftsinförarens skyldigheter för att skydda personuppgifter när uppgifter överförs utanför EES.

I sitt andra yttrande ansåg Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen att standardavtalsklausulerna för överföring av uppgifter till tredjeländer förbättrar skyddet för personuppgifter.

I yttrandet betonas dock att flera av bestämmelserna i standardavtalsklausulerna kräver ytterliga förbättringar och förtydligande. I yttrandet påpekas även att standardavtalsklausulerna i fråga bör i vissa fall tillämpas tillsammans med dataskyddsstyrelsens rekommendationer om ytterligare skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter.

Yttrande om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer på dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB & EDPS adopt joint opinions on new sets of SCCs

Standardavtalsklausuler för behandlingsavtal (artikel 28) på kommissionens webbplats: Commission Implementing Decision on standard contractual clauses between controllers and processors located in the EU

Standardavtalsklausuler för överföring till tredjeländer (artikel 46) på kommissionens webbplats: Commission Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries

Tillbaka till toppen