Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta lausunnot Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevista päätösluonnoksista ja luonnos kiistanratkaisumenettelyä selventävästä ohjeesta

Julkaisuajankohta 23.4.2021 9.55
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi huhtikuun täysistunnossaan lausunnot Britannian tietosuojan riittävyyttä koskevista päätösluonnoksista. Lisäksi tietosuojaneuvosto on julkaissut ohjeluonnoksen, jonka tarkoituksena on selventää yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan 1(a) alakohdan soveltamista liittyen tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyyn. Neuvosto hyväksyi myös lopullisen version ohjeesta sosiaalisen median käyttäjiin suunnatusta kohdentamisesta (targeting) ja antoi lausunnon tiedonsiirtoja koskevista kansainvälisistä sopimuksista.

Tietosuojaneuvosto antoi lausuntonsa vastaavuuspäätösten luonnoksista

Tietosuojaneuvosto antoi kaksi lausuntoa, jotka koskevat Euroopan komission yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin nojalla luonnostelemia niin kutsuttuja vastaavuuspäätöksiä Britannian tietosuojan tason riittävyydestä. Komission antama vastaavuuspäätös olisi ensisijainen siirtoperuste, jolla henkilötietoja voitaisiin siirtää ETA-alueelta Britanniaan.

Tietosuojaneuvosto kiinnittää lausunnoissaan huomiota siihen, että EU:n ja Britannian tietosuojalainsäädännössä ja -käytännöissä on keskeisiä yhteneväisyyksiä ja ne ovat monilta osin toisiaan vastaavia. Tietosuojaneuvosto toteaa, että Britannian tietosuojalainsäädännön kehys perustuu pitkälti EU:n tietosuojalainsäädäntöön, ja että Britannia on pääasiassa ottanut yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin huomioon omissa tietosuojasäännöksissään.

Tietosuojaneuvosto toteaa olevansa tyytyväinen esimerkiksi komission päätökseen rajoittaa myönnettävää tietosuojan tason riittävyyttä ajallisesti ja sen aikomukseen seurata tiiviisti Britannian lainsäädännön kehitystä. Lausunnoissa nostetaan esiin myös seikkoja, jotka vaativat edelleen arviointia. Tarkennusta vaativat seikat koskevat esimerkiksi rajoitusten soveltamista tuleviin Britannian tekemiin päätöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, massavalvontaa ja automatisoitujen käsittelyvälineiden riippumatonta valvontaa.

Euroopan tietosuojaneuvosto on julkaissut lausunnot 14/2021 ja 15/2021 verkkosivuillaan.

Kiistanratkaisumenettelyä selventävä ohje kuulemiskierrokselle ja  kohdentamista sosiaalisessa mediassa koskevasta ohjeesta lopullinen versio

Euroopan tietosuojaneuvoston uusi ohjeluonnos selventää tietosuoja-asetuksen 65 artiklan 1(a) alakohdassa määriteltyä tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettelyä. Tietosuojaneuvoston tulee käsitellä asia kiistanratkaisumenettelyssä ja antaa sitova päätöksensä sellaisissa tapauksissa, joissa johtava valvontaviranomainen ei hyväksy osallistuvien valvontaviranomaisten päätösehdotukseen antamia merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita. 

Ohje selventää erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten soveltamista, tietosuojaneuvoston toimivaltaa sitovan kiistanratkaisupäätöksen teossa sekä menettelyn päävaiheita. Ohjeesta järjestetään kuuden viikon julkinen kuuleminen ja luonnosta voi kommentoida 28. toukokuuta saakka tietosuojaneuvoston verkkosivuilla.

Lopullinen versio ohjeesta sosiaalisen median käyttäjiin kohdistuvasta kohdentamisesta hyväksyttiin julkisen kuulemisen jälkeen. Ohjeen tarkoituksena on selventää sosiaalisen median palveluntarjoajien ja kohdentamista harjoittavien rekisterinpitäjien velvollisuuksia ja vastuita.Ohjeen lopulliseen versioon päivitettiin sanamuotoja kuulemiskierroksella saadun palautteen perusteella.

Ohje englanniksi tietosuojaneuvoston verkkosivuilla: Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users (pdf)

Tietosuojaneuvosto julkaisi lisäksi lausunnon tiedonsiirtoja koskevista kansainvälisistä sopimuksista, jossa lausunnossa se kehottaa EU:n jäsenvaltioita arvioimaan ja tarvittaessa tarkistamaan kansainvälisiä sopimuksiaan, joihin liittyy henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja. Sopimukset tulisi tarvittaessa päivittää vastaamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Kehotus koskee yleisen tietosuoja-asetuksen alaisia sopimuksia, jotka on tehty ennen 24. toukokuuta 2016 ja ennen 6. toukokuuta 2016 tehtyjä rikosasioiden tietosuojadirektiivin alaisia sopimuksia.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: European Data Protection Board - 48th Plenary Session (14.4.2021)

Sivun alkuun