Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta lausunto Etelä-Korean tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätösluonnoksesta

Julkaisuajankohta 1.10.2021 9.39
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausuntonsa Euroopan komission päätösluonnoksesta, joka koskee Etelä-Korean tietosuojan tason riittävyyttä. Lausunnossaan tietosuojaneuvosto keskittyy yleisiin huomioihin Korean tietosuojalainsäädännöstä sekä viranomaisten pääsyyn ETA-alueelta Etelä-Koreaan siirrettyihin henkilötietoihin lainvalvontaa ja kansallista turvallisuutta varten.

Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek pitää Etelä-Korean riittävyyspäätöstä erittäin tärkeänä, sillä se kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin tiedonsiirrot. Tietosuojan korkean tason varmistaminen on Jelinekin mukaan tärkeää myös EU:n ja Etelä-Korean pitkäaikaisten siteiden tukemiseksi sekä yksilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Tietosuojaneuvosto katsoo lausunnossaan, että Etelä-Korean tietosuojakehys vastaa olennaisilta osin Euroopan unionin vaatimuksia ja että EU:n ja Korean tietosuojasäännöksissä on keskeisiä yhteneväisyyksiä. Näitä ovat esimerkiksi tietyt käsitteet, tietojen käsittelyperusteet sekä käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen säilyttämisen, turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja läpinäkyvän käsittelyn vaatimukset.

Tietosuojaneuvosto on myös tyytyväinen Euroopan komission ja Etelä-Korean viranomaisten pyrkimyksiin varmistaa, että Etelä-Korea tarjoaa olennaisilta osin yleistä tietosuoja-asetusta vastaavan tietosuojan tason.

Tietosuojaneuvosto kehottaa kuitenkin komissiota selventämään tiettyjä seikkoja päätösluonnoksessa sekä seuraamaan Etelä-Korean tietosuojalainsäädännön tilannetta tiiviisti. Neuvosto pyytää komissiota selventämään esimerkiksi Etelä-Korean henkilötietolainsäädännön soveltamista täsmentävien tiedonantojen oikeudellista luonnetta sekä tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja muutoksenhakuoikeuksiin liittyviä vaatimuksia.

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto neuvoston verkkosivuilla (englanniksi)

Tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts opinion on draft South Korea Adequacy Decision (27.9.2021)

Sivun alkuun