Hoppa till innehåll

Utlåtande av Europeiska dataskyddstyrelsen om utkastet till beslut om adekvat dataskydd i Sydkorea

Utgivningsdatum 1.10.2021 9.39 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 14.34
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har gett sitt utlåtande om utkastet till Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå i Sydkorea. I utlåtandet fokuserar dataskyddsstyrelsen på allmänna observationer om den koreanska dataskyddslagstiftningen samt myndigheternas tillgång till personuppgifter som överförs från EES-området till Sydkorea för laglighetsövervakning och den nationella säkerheten.

Dataskyddsstyrelsens ordförande Andrea Jelinek anser att beslutet om adekvat dataskyddsnivå i Sydkorea är mycket viktigt, eftersom det omfattar överföringar av uppgifter inom både den offentliga och privata sektorn. Enligt Jelinek är det viktigt att säkerställa en hög nivå på dataskyddet också för att stödja de långvariga banden mellan EU och Sydkorea samt för att tryga individers fri- och rättigheter.

Dataskyddsstyrelsen anser i sitt utlåtande att dataskyddsramen i Sydkorea till väsentliga delar motsvarar Europeiska unionens krav och att det finns centrala likheter mellan EU:s och Sydkoreas dataskyddsbestämmelser. Sådana är till exempel vissa begrepp, grunderna för behandlingen av uppgifter samt kraven på uppgifternas förvaring, säkerhet, förtrolighet och klar och tydlig behandling.

Dataskyddstyrelsen är även nöjd med Europeiska kommissionens och de sydkoreanska myndigheternas strävan att säkerställa att Sydkorea erbjuder en nivå på dataskydd som till väsentliga delar motsvarar den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataskyddsstyrelsen uppmanar dock kommissionen att förtydliga vissa omständigheter i utkastet till beslut samt noggrant följa upp den sydkoreanska dataskyddslagstiftningen. Styrelsen ber kommissionen att klargöra till exempel den juridiska naturen på tillkännagivanden som preciserar tillämpningen av Sydkoreas dataskyddslagstiftning samt kraven gällande effektiva rättsskyddsmedel och rätten att söka ändring.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens utlåtande på styrelsens webbplats (på engelska)

Dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts opinion on draft South Korea Adequacy Decision (27.9.2021)

Tillbaka till toppen