Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvostolta ohjeita käytännesäännöistä tiedonsiirtojen välineenä, virtuaalisista ääniavustajista ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmistä

Julkaisuajankohta 22.7.2021 10.51
Uutinen

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt uusia ohjeistuksia, joihin lukeutuvat ohjeet käytännesäännöistä tietojen siirron välineenä sekä julkisen kuulemisen jälkeen hyväksytyt lopulliset versiot virtuaalisia ääniavustajia koskevista ohjeista ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmiä koskevista ohjeista. Käytännesääntöjä tiedonsiirtojen välineinä koskevat ohjeet ovat kommentoitavana 1. lokakuuta saakka.

Uusien käytännesääntöjä koskevien ohjeiden tavoitteena on selventää yleisen tietosuoja-asetuksen säädösten soveltamista, joiden perusteella myös ne rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät, joihin ei sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta, voivat käyttää käytännesääntöjä varmistaakseen asianmukaiset suojatoimet tietojen siirroissa EU:n ulkopuolelle. Ohjeet täydentävät Euroopan tietosuojaneuvoston käytännesääntöjä koskevaa ohjeistusta 1/2019, jossa vahvistetaan yleiset puitteet käytännesääntöjen hyväksymiselle.

Ohje on julkisessa kuulemisessa tietosuojaneuvoston verkkosivuilla:
Ohjeet 4/2021 koskien käytännesääntöjä tiedonsiirtojen välineenä

Virtuaalisia ääniavustajia koskevilla ohjeilla pyritään antamaan sidosryhmille suosituksia siitä, miten voidaan puuttua merkittävimpiin ääniavustajiin liittyviin haasteisiin tietosuojavaatimusten noudattamisessa. Ohjetta päivitettiin julkisessa kuulemisessa saadun palautteen perusteella.

Virtuaalisia ääniavustajia koskevat ohjeet tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (pdf)

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän käsitteitä koskevat ohjeet selventävät peruskäsitteiden määritelmiä, kuten yhteisrekisterinpitäjyyttä. Julkisen kuulemisen jälkeen ohjeen lopulliseen versioon lisättiin päivitettyjä sanamuotoja ja selvennyksiä.

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän käsitteitä koskevat ohjeet tietosuojaneuvoston verkkosivuilla (pdf)

Lisätietoja:

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedote neuvoston verkkosivuilla: EDPB adopts Guidelines on Codes of Conduct as a tool for transfers, final versions of the Guidelines on Virtual Voice Assistants & the Guidelines on the concepts of Controller & Processor, disbands TikTok Taskforce & discusses topics for its first coordinated enforcement action (8.7.2021)

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia käytännesääntöjä ja valvontaelimiä koskevat suuntaviivat 1/2019 tietosuojaneuvoston verkkosivuilla

Sivun alkuun