Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har gett anvisningar om uppförandekoder som verktyg för dataöverföringar, virtuella röstassistenter och definitionerna av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Utgivningsdatum 22.7.2021 10.51 | Publicerad på svenska 5.8.2021 kl. 12.04
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har godkänt nya anvisningar bland annat om uppförandekoder som verktyg för dataöverföringar samt de slutliga versioner som godkänts efter ett offentligt samråd om anvisningar om virtuella röstassistenter och om definitionerna av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Anvisningarna om uppförandekoder som verktyg för dataöverföringar kan kommenteras fram till den 1 oktober.

Syftet med de nya anvisningarna om uppförandekoder är att förtydliga tillämpningen av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen på basis av vilka även de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden på vilka den allmänna dataskyddsförordningen inte tillämpas kan använda sig av uppförandekoderna för att försäkra sig om adekvata skyddsåtgärder vid dataöverföringar till områden utanför EU. Anvisningarna kompletterar den europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar 1/2019 om uppförandekoder där de allmänna ramarna för godkännandet av uppförandekoder fastställs.

Anvisningen finns på offentligt samråd på dataskyddsstyrelsens webbplats:
Anvisning 4/2021 om uppförandekoder som verktyg för dataöverföringar (på engelska)

Syftet med anvisningar om virtuella röstassistenter är att ge intressentgrupperna rekommendationer om hur man kan åtgärda de viktigaste utmaningarna vad gäller uppfyllandet av dataskyddskraven med röstassistenter. Anvisningen har uppdaterats på basis av respons från det offentliga samrådet.

Anvisningar om virtuella röstassistenter på dataskyddsstyrelsens webbplats (pdf, på engelska)

Anvisningarna om definitionerna av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde förtydligar de grundläggande definitionerna såsom definitionen av gemensamt personuppgiftsansvarig. Efter ett offentligt samråd kompletterades den slutliga versionen av anvisningen med uppdaterade ordalydelser och förtydliganden.

Anvisningar om definitionerna av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde på dataskyddsstyrelsens webbplats (pdf, på engelska)

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts Guidelines on Codes of Conduct as a tool for transfers, final versions of the Guidelines on Virtual Voice Assistants & the Guidelines on the concepts of Controller & Processor, disbands TikTok Taskforce & discusses topics for its first coordinated enforcement action (8.7.2021)

Riktlinjer 1/2019 om uppförandekoder och
övervakningsorgan enligt den allmänna dataskyddsförordningen på dataskyddsstyrelsens webbplats

Tillbaka till toppen